Getting to the heart of child maltreatment : a multidimensional investigation using an extended family design

Leiden Repository

Getting to the heart of child maltreatment : a multidimensional investigation using an extended family design

Type: Doctoral Thesis
Title: Getting to the heart of child maltreatment : a multidimensional investigation using an extended family design
Author: Buisman, R.S.M.
Issue Date: 2020-05-28
Keywords: Child malreatment
Autonomic nervous system reactivity
Behavioral observations
Family study
Intergenerational transmission
Abstract: In 2017 waren in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen van 0 tot 18 jaar slachtoffer van een vorm van kindermishandeling. Zowel in Nederland als in andere landen lijkt het aantal slachtoffers van kindermishandeling niet te zijn afgenomen de afgelopen jaren. Dit heeft mogelijk te maken met de complexiteit van het probleem.Om tot een meer integratief beeld te komen van de antecedenten en consequenties van kindermishandeling bestudeerden we het functioneren van individuen op verschillende niveaus (fysiologie, cognitie, gedrag). Dit deden we binnen een multigenerationeel familieonderzoek.Samengenomen kunnen we op basis van de bevindingen verschillende conclusies trekken over mishandeling (bv. slaan, schelden) en verwaarlozing (bv. je kind onvoldoende van voedsel voorzien). Allereerst vonden we een sterkere evidentie voor de intergenerationele overdracht van mishandeling dan voor de intergenerationele overdracht van verwaarlozing. Daarnaast hing mishandeling samen met ouderlijk gedrag: ouders die mishandeling hadden ervaren in hun jeugd en mishandeling pleegden waren negatiever richting hun kinderen. Verwaarlozing, daarentegen, hing sterker samen met fysiologische reacties van ouders: ouders die meer waren verwaarloosd in hun jeugd lieten een verhoogde stressreactiviteit zien. Deze resultaten onderstrepen het belang om onderscheid te maken tussen mishandeling en verwaarlozing, zowel in onderzoek als in de praktijk.
Promotor: Supervisor: Alink L.R.A., Bakermans-Kranenburg M.J.
Faculty: Faculty of Social and Behavioural Sciences
University: Leiden University
Uri: urn:isbn:9789493184442
Handle: http://hdl.handle.net/1887/92347
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 8.779Mb Under embargo until 2021-05-28
application/pdf Cover 1.153Mb View/Open
application/pdf Title pages_Contents 107.4Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 3.174Mb View/Open
application/pdf Chapter 2 3.242Mb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 3 2.993Mb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 4 3.050Mb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 5 2.922Mb Under embargo until 2021-05-28
application/pdf Chapter 6 2.874Mb View/Open
application/pdf Chapter 7 3.238Mb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 2.841Mb View/Open
application/pdf Acknowledgement ... Vitae_List of Publications 145.7Kb View/Open
application/pdf Propositions 105.1Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)