Aanvullend Verrijkingsrecht

Leiden Repository

Aanvullend Verrijkingsrecht

Type: Doctoral Thesis
Title: Aanvullend Verrijkingsrecht
Author: Linden, T. van der
Issue Date: 2019-06-26
Keywords: Unjust enrichment
Contract law
Tort law
Reasonableness and fairness
Abstract: In dit onderzoek staat de vraag centraal wat het beginsel inhoudt, dat niemand ten koste van een ander ongerechtvaardigd mag worden verrijkt en hoe dit beginsel tot uitdrukking komt in het systeem van het vermogensrecht. Betoogd wordt dat het verrijkingsbeginsel in verschillende vermogensrechtelijke regels tot zijn recht komt en dat de algemene verrijkingsactie vooral een aanvullende functie heeft om onvoorziene verrijkingsgevallen tot een oplossing te brengen. Een belangrijk deel van het onderzoek draait om de vraag wat de aanvullende functie met zich brengt voor de invulling van de toepassingsvereisten van de algemene verrijkingsactie. Een belangrijke bevinding is dat de figuur van de ongerechtvaardigde verrijking niet teveel a priori moet worden beknot. Zo wordt betoogd dat aansprakelijkheid op grond van ongerechtvaardigde verrijking onder omstandigheden een alternatief kan bieden als aansprakelijkheid op grond van overeenkomst of onrechtmatige daad niet haalbaar of twijfelachtig is.
Promotor: Supervisor: Hijma J.
Faculty: Law
University: Leiden
Uri: urn:isbn:9789462906785
Handle: http://hdl.handle.net/1887/74475
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 1.484Mb View/Open
application/pdf Title Page_Contents 99.03Kb View/Open
application/pdf Chapter 01 92.93Kb View/Open
application/pdf Chapter 02 256.4Kb View/Open
application/pdf Chapter 03 141.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 04 149.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 05 316.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 06 269.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 07 176.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 08 277.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 09 159.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 10 211.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 11 128.0Kb View/Open
application/pdf Summary 116.7Kb View/Open
application/pdf Appendices 154.6Kb View/Open
application/pdf Propositions 64.01Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)