Wat werkt (niet) in het reken-wiskundeonderwijs? Review van wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen het onderwijsleerproces en reken-wiskundeprestaties van leerlingen in het basisonderwijs

Leiden Repository

Wat werkt (niet) in het reken-wiskundeonderwijs? Review van wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen het onderwijsleerproces en reken-wiskundeprestaties van leerlingen in het basisonderwijs

Type: Article / Letter to editor
Title: Wat werkt (niet) in het reken-wiskundeonderwijs? Review van wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen het onderwijsleerproces en reken-wiskundeprestaties van leerlingen in het basisonderwijs
Author: Hickendorff, M.Mostert, T.M.M.Van, Dijk C.J.Jansen, L.L.M.Van, der ZeeL.L.Fagginger, Auer M.F.
Journal Title: Volgens Bartjens - ontwikkeling en onderzoek
Issue: 3
Volume: 38
Start Page: 41
End Page: 49
Pages: 9
Issue Date: 2019
Abstract: Welke factoren in het onderwijsleerproces hangen samen met de rekenwiskundeprestaties van leerlingen in het basisonderwijs? Deze vraag stond centraal in een review-studie die op verzoek van de Inspectie van het Onderwijs en NRO is uitgevoerd. De focus lag op factoren in het onderwijsleerproces die beïnvloedbaar zijn: knoppen waaraan gedraaid zou kunnen worden. Allereerst schetsen we een beeld van de rekenwiskundeprestaties van Nederlandse basisschoolleerlingen aan de hand van de meest recente peilingsonderzoeken in groep 6 en 8 en de eindtoetsen. Uit deze gegevens blijkt ook dat de verschillen in rekenwiskundeprestaties tussen leerlingen maar voor een klein deel, hooguit 10 procent, toe te schrijven zijn aan verschillen in het rekenonderwijs dat zij krijgen op school. Vervolgens zijn de resultaten uit internationaal en Nederlands onderzoek in kaart gebracht om de vraag te beantwoorden welke factoren van het onderwijsleerproces effectief zijn. Dit leverde een grote verzameling op van kenmerken van de les die positief samenhangen met reken-wiskundeprestaties, zoals een verscheidenheid aan interventies met specifieke instructie- en werkvormen, het toepassen van technologische en niet-technologische hulpmiddelen en formatieve toetsing. Het is opvallend dat er geen robuuste onderzoeksresultaten zijn gevonden over de samenhang van leerstofaanbod of rekenmethode met reken-wiskundeprestaties. Verder vonden we een aantal kenmerken van de leerkracht, zoals vakinhoudelijke kennis over rekenen, en van de leerling, zoals rekenangst, die samenhangen met reken-wiskundeprestaties. Over de rol van kenmerken van de klas en van de school, zoals aanwezigheid van een rekencoördinator, zijn weinig onderzoeksresultaten gevonden. Alles bij elkaar genomen lijkt de leerkracht de cruciale rol te vervullen in het vormgeven van goed reken-wiskundeonderwijs.
Uri: https://vangorcumtijdschriften.nl/volgens-bartjens/artikel/wat-werkt-niet-in-het-reken-wiskundeonderwijs-jrg-38-nr-3-2019/
Sponsor: NWO
Handle: http://hdl.handle.net/1887/71958
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf vb-38-3-o-en-o-Hickendorff-Wat-werkt-niet-in-het-reken-wiskundeonderwijs.pdf 494.4Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)