Wat heeft DENK met Hitler te maken? Een pragmadialectische analyse van de deugdelijkheid van de Reductio ad Hitlerum

Leiden Repository

Wat heeft DENK met Hitler te maken? Een pragmadialectische analyse van de deugdelijkheid van de Reductio ad Hitlerum

Type: Bachelor thesis
Title: Wat heeft DENK met Hitler te maken? Een pragmadialectische analyse van de deugdelijkheid van de Reductio ad Hitlerum
Author: Batenburg, Didi
Issue Date: 2019-01-31
Keywords: ad Hitlerum
drogreden
deugdelijkheidsvoorwaarden
Abstract: In deze scriptie zal onderzoek worden gedaan naar Tweede Wereldoorlog vergelijkingen (reductio ad Hitlerum) in internet discussies met als doel erachter te komen wanneer dit soort vergelijkingen deugdelijk zijn. Mijn hoofdvraag luidt dan ook: Onder welke voorwaarden wordt de reductio ad Hitlerum als deugdelijk gezien? Deze vraag zal beantwoord worden door middel van en pragma-dialectische analyse van 10 discussies met zo verschillend mogelijke onderweremn waarin deze argumentatievorm voorkomt. De discussies zijn gehaald van de Facebookpagina van politieke partij DENK en de politieke partij BIJ1 van Sylvana Simons. Voor deze pagina’s is gekozen, omdat mensen over het algemeen een sterke mening hebben over deze partijen en er vaak discussies ontstaan op deze pagina’s. Dit is ook in overeenstemming met de wet van Godwin die stelt dat hoe langer een internetdiscussie duurt, hoe groter de kans is dat een ad Hitlerum gebruikt wordt in die discussie. In de pragma-dialectische analyse zal er per discussie in een een schema aangegeven worden wat het standpunt is, wie de protagonist en antagonist zijn en of het verschil van mening gemengd of ongemengd is. Daarna wordt in de analyse aangeduid wat, in het verschil van mening, de aan het ideaalmodel van een kritische discussie (Van Eemeren & Grootendorst, 1992) ontleende discussiefasen zijn. ‘ 1. Inleiding waarin ingegaan wordt op de verschillende typen ad Hitlerum en een uitleg over dat de ad Hitlerum lijkt te bestaan uit elementen van andere drogredenen als de ad Hominem en/of de slippery slope 2. Methode: waarin ingegaan wordt hoe de fragmenten zijn gekozen, ook de specifieke kenmerken van een online discussieforum wordt genoemd. Hierna wordt uitgelegd hoe de analyse uitgevoerd. 3. Resultaten: de analyse van ongeveer 10 discussies met een ad Hitlerum op de facebookpagina van DENK en Bij1 wordt gegeven. 4. Uitleg over waarom de gekozen vorm van analyseren bij de ad Hitlerum past en wat literatuur zegt over het analyseren van de ad Hitlerum en welke redelijkheidsvoorwaarden worden gegeven 5. Conclusie waarin gepoogd wordt regels op te stellen voor de deugdelijkheid per vorm van de reductio ad Hitlerum. 6. Discussie met een reflectie op het onderzoek waarin uitgelegd wordt dat er maar weinig ad Hitlerums in de algemene discussies te vinden waren en hoe geprobeerd is dit op te lossen.
Supervisor: Pilgram, R
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Taalwetenschap (Bachelor)
Specialisation: Language & Communication
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/69770
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf BA Scriptie Didi Batenburg s1648403 589.0Kb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)