Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen: de externe rechtspositie van kinderen in gesloten jeugdhulp bezien vanuit kinder- en mensenrechten

Leiden Repository

Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen: de externe rechtspositie van kinderen in gesloten jeugdhulp bezien vanuit kinder- en mensenrechten

Type: Doctoral Thesis
Title: Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen: de externe rechtspositie van kinderen in gesloten jeugdhulp bezien vanuit kinder- en mensenrechten
Author: Kruijf, M.P. de
Issue Date: 2019-03-07
Keywords: Decision-making
Child protection
Childen's rights
Closed youth care
Legitimacy
Children
Abstract: De overheid mag kinderen onder voorwaarden van hun vrijheid beroven met als doel ze op te voeden en te beschermen. In de Nederlandse context wordt deze vorm van vrijheidsberoving ‘gesloten jeugdhulp’ genoemd, geregeld in de Jeugdwet. Met dit onderzoek is beoogd om een kinder- en mensenrechtentoetsingskader op te stellen, waaraan de Nederlandse wet en de toepassing getoetst wordt. Tevens biedt het onderzoek inzicht in 200 jaar historie.Verder zijn 586 rechterlijke uitspraken over een periode van 10 jaar (2008-2017) geanalyseerd. Hieruit blijkt dat een plaatsing vaak gebaseerd is op het inzetten van acute hulp in een situatie waar in niets anders mogelijk lijkt te zijn. Doorgaans wordt daarbij onvoldoende gekeken naar het doel van deze plaatsing en de vrijheidsbeperkingen die dit met zich meebrengt.In dit onderzoek komen ten slotte 23 kinderen aan het woord die te maken kregen met een gesloten uithuisplaatsing. Uit het onderzoek blijkt dat de legitimiteit van het op grote schaal toepassen van deze maatregel onder druk staat, met name omdat het nogal eens ontbreekt aan passende zorg. Verschillende aanbevelingen worden gedaan om de legitimiteit te verbeteren, onder meer door middel van verdieping van het juridische toetsingskader, verkorting van de maximale duur van een plaatsing.
Promotor: Supervisor: Bruning M.R., Liefaard T.
Faculty: Law
University: Leiden
Uri: urn:isbn:9789462906006
Handle: http://hdl.handle.net/1887/69767
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 1.539Mb View/Open
application/pdf Cover 99.69Kb View/Open
application/pdf Title Page_Contents 85.22Kb View/Open
application/pdf Chapter 01 169.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 02 360.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 03 209.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 04 238.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 05 342.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 06 218.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 07 145.5Kb View/Open
application/pdf Summary 89.99Kb View/Open
application/pdf Summary_in Dutch 82.54Kb View/Open
application/pdf Literature_Appendices_CV 264.6Kb View/Open
application/pdf Propositions 58.54Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)