τί ταῦτα τοὺς Λάκωνας αἰτιώμεθα;

Leiden Repository

τί ταῦτα τοὺς Λάκωνας αἰτιώμεθα;

Type: Bachelor thesis
Title: τί ταῦτα τοὺς Λάκωνας αἰτιώμεθα;
Author: Monster, Olivia
Issue Date: 2019-01-31
Keywords: Andocides
De Pace
Athene
Sparta
Beeldvorming
Abstract: In deze scriptie staat de vraag centraal op welke manieren Andocides in De Pace door middel van de beeldvorming van de Spartanen probeert zijn toehoorders ervan te overtuigen dat zij een vredesverdrag met hen moeten sluiten. Deze beeldvorming zal aan de hand van drie verschillende methodes bekeken worden: hoofdstuk 1 zal gebruik maken van memory studies, hoofdstuk 2 van analyse van waardeterminologie en hoofdstuk 3, tot slot, van cognitieve taalkunde.
Supervisor: Berkel, Tazuko van
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (Bachelor)
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/68384
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Scriptie OVR Monster.pdf 387.8Kb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)