Een verklaring voor de inaccurate tactische inlichtingen van de NEFIS over de situatie op Java tijdens de Eerste Politionele Actie

Leiden Repository

Een verklaring voor de inaccurate tactische inlichtingen van de NEFIS over de situatie op Java tijdens de Eerste Politionele Actie

Type: Bachelor thesis
Title: Een verklaring voor de inaccurate tactische inlichtingen van de NEFIS over de situatie op Java tijdens de Eerste Politionele Actie
Author: Koster, Stefan
Issue Date: 2019-01-31
Keywords: NEFIS
Indonesië
Dekolonisatie
Onafhankelijkheid
Counter-Insurgency
Inlichtingen
Eerste Politionele Actie
Abstract: Tussen 1945 en 1949 was Nederland in oorlog met de Indonesische Republiek die was uitgeroepen op 17 augustus 1945 na de capitulatie van Japan. Nederland had tijdens dit conflict veel moeite met de manier van oorlogvoering, vooral vanwege een verkeerd heersend beeld van de tegenstander. Tijdens deze oorlog speelde de Netherlands Eastern Forces Intelligence Service (NEFIS) een belangrijke rol bij de vorming van het verkeerde beeld. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Hoe zijn de onnauwkeurige verwachtingen die de NEFIS had van de situatie op Java voor de Eerste Politionele Actie te verklaren? Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden maakt dit onderzoek gebruik van NEFIS rapporten en moderne literatuur. De meest belangrijke bevinding van het onderzoek is dat de duidelijke tweedeling die de NEFIS maakte tussen de gewone bevolking en de strijdgroepen een belangrijke reden is geweest dat de verwachtingen die zij hadden niet overeenkwamen met de realiteit. De NEFIS verwachtte steun van de bevolking tegen een Republikeins leger. Maar in plaats daarvan ging het om een guerrilla strijd waarin de gewone bevolking, vrijwillig of niet, ook verwikkeld was. Het onderscheid tussen soldaat en burger was tijdens de Eerste Politionele Actie niet zo zwart wit als de NEFIS in eerste instantie geloofde. Doordat de NEFIS het idee had dat er wel een duidelijke lijn tussen de twee groepen zat, waren de inlichtingen al van minder waarde op het moment dat zij geïnitieerd werden en kwamen de oorspronkelijke verwachtingen niet overeen met de meer chaotische situatie zoals die waarschijnlijk is geweest. Deze scriptie vult de bestaande literatuur aan door het aspect van gebrekkige en gekleurde informatie, dat in de literatuur slechts gedeeltelijk behandeld wordt, op te pakken en dit samen met de redenen voor de onbetrouwbaarheid op zichzelf te onderzoeken. Daarbij geldt deze scriptie als uitgangspunt voor vervolgonderzoek.
Supervisor: Brocades Zaalberg, Thijs
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Geschiedenis (Bachelor)
Specialisation: Algemene Geschiedenis
ECTS Credits: 15
Handle: http://hdl.handle.net/1887/68352
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Een verklaring voor de inaccurate tactische inlichtingen van de NEFIS over de situatie op Java tijdens de Eerste Politionele Actie.pdf 1.235Mb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)