Keizer Tiberius: reactie op actie

Leiden Repository

Keizer Tiberius: reactie op actie

Type: Bachelor thesis
Title: Keizer Tiberius: reactie op actie
Author: G.Z.T.M., de Klerk
Issue Date: 2019-01-31
Keywords: Keizer Tiberius
Petition-and-response-model
Fergus Millar
Rome
14-37 n. Chr.
Romeinse Rijk
Abstract: Het petition-and-response-model van Fergus Millar is jaren lang een leidraad geweest in historiografische debatten omtrent de rol van de Romeinse keizer met betrekking tot besluitvorming. Het model betoogt dat de keizer hierin een passieve houding aannam, in plaats van dat hij actief beleid maakte en op de lange termijn te verwezenlijken doelen nastreefde. Deze theorie is door de jaren heen niet onomstreden gebleven en is van een ruime hoeveelheid kritiek voorzien. In dit onderzoek wordt aan de hand van drie primaire bronnen uit de regeerperiode van keizer Tiberius (14-37 n. Chr.) geanalyseerd in hoeverre het petition-and-response-model verenigbaar is met besluitvorming in het Romeinse Rijk. Het eerste hoofdstuk gaat in op het model zelf en behandelt tevens de geleverde kritiek van onder anderen Hopkins, Buraselis, Osgood, Ando en Edmondson. De overige drie hoofdstukken behandelen respectievelijk een edict uit 14/15 n. Chr. omtrent de verordening van transport; een senatus consultum voor eerbetonen aan de overleden Germanicus uit 19-20 n. Chr.; een brief van Tiberius aan de gemeenschap van Gytheion naar aanleiding van aan hem geschonken eerbewijzen uit 15 n. Chr.
Supervisor: L.E. Tacoma
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Geschiedenis (Bachelor)
Specialisation: Oude Geschiedenis
ECTS Credits: 15
Handle: http://hdl.handle.net/1887/68238
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Keizer Tiberius: reactie op actie 763.9Kb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)