AB 2012/146

Leiden Repository

AB 2012/146

Type: Other
Title: AB 2012/146
Author: Drahmann, A.
Journal Title: Administratiefrechtelijke Beslissingen
Issue Date: 2012
Abstract: Burgemeester en wethouders van Eindhoven hebben geweigerd aan C1000 een ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet te verlenen om op zondag een supermarkt geopend te hebben voor de periode van 1 oktober 2011 tot 1 oktober 2012. De uitspraak van de voorzieningenrechter in het kader van een verzoek om een voorlopige voorziening van C1000 werd al in de AB gepubliceerd (AB 2011/364, m.nt Drahmann). De kern van deze procedure is de vraag wanneer een bestuursorgaan bekend moet maken wanneer hij van verdeelmechanisme wil veranderen. In de bodemprocedure wordt het antwoord op deze vraag anders gemotiveerd dan de voorzieningenrechter deed. Dat is reden om ook deze uitspraak te publiceren. De uitspraak heeft meerdere interessante aspecten. In deze noot ga ik uitsluitend in op de bekendmaking van de beleidswijziging.
Handle: http://hdl.handle.net/1887/68111
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf AB 2012/146 38.11Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)