AB 2012/324

Leiden Repository

AB 2012/324

Type: Other
Title: AB 2012/324
Author: Drahmann, A.
Journal Title: Administratiefrechtelijke Beslissingen
Issue Date: 2012
Abstract: Deze Letse zaak is om drie redenen interessant. Allereerst wordt ingegaan op de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag, omdat betwist wordt dat sprake is van een grensoverschrijdend element (r.o. 16-22). Ten tweede komt de afbakening tussen art. 49 EG (vrij verkeer van diensten) en art. 43 EG (vrij verkeer van vestiging) aan de orde (r.o. 23-32). Ten slotte wordt de vraag beantwoord of bepalingen die bestuursorganen een ruime beoordelingsbevoegdheid geven (hierna door mij ‘open normen’ genoemd) in strijd met de transparantieverplichting kunnen zijn (r.o. 33-48).
Handle: http://hdl.handle.net/1887/68104
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf AB 2012/324 47.46Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)