AB 2012/397

Leiden Repository

AB 2012/397

Type: Other
Title: AB 2012/397
Author: Drahmann, A.
Journal Title: Administratiefrechtelijke Beslissingen
Issue Date: 2012
Abstract: Klassiek is de regel is dat een bestuursorgaan in bezwaar ex nunc moet toetsen. Dit past bij het uitgangspunt van de volledige heroverweging zoals dat is neergelegd in artikel 7:11 Awb. In 2003 beschreef Verheij evenwel al de vele uitzonderingen op deze regel. Deze uitspraak betreft één van deze uitzonderingen, namelijk de beslissing op een aanvraag tot subsidieverlening naar aanleiding van een tenderprocedure.
Handle: http://hdl.handle.net/1887/68103
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf AB 2012/397 26.76Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)