AB 2013/121

Leiden Repository

AB 2013/121

Type: Other
Title: AB 2013/121
Author: Drahmann, A.
Journal Title: Administratiefrechtelijke Beslissingen
Issue Date: 2013
Abstract: In deze uitspraak worden beleidsregels die ten onrechte niet in de Staatscourant werden gepubliceerd, maar op de website van NWO bekend werden gemaakt, geconverteerd tot een vaste gedragslijn. Het zodanig converteren van beleidsregels is niet nieuw in de jurisprudentie, maar dit is, voor zover mij bekend, de eerste uitspraak waarbij een zodanige conversie plaatsvindt binnen het subsidierecht. In diverse NWO-beleidsregels, die in deze uitspraak worden geconverteerd tot een vaste gedragslijn, is een subsidieplafond en een subsidieverdeelsysteem neergelegd. In deze annotatie bespreek ik hoe zich dit verhoudt tot de artikelen 4:25, 4:26 en 4:27 Awb.
Handle: http://hdl.handle.net/1887/68094
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf AB 2013/121 32.40Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)