AB 2013/156

Leiden Repository

AB 2013/156

Type: Other
Title: AB 2013/156
Author: Drahmann, A.
Journal Title: Administratiefrechtelijke Beslissingen
Issue Date: 2013
Abstract: Deze uitspraak heeft betrekking op art. 1 van de Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet waarin een verklaring van de examencommissie van het Svh Onderwijscentrum te Zoetermeer als bewijsstuk wordt aangewezen. De rechtbank oordeelt in onderhavige uitspraak dat SVH een b-orgaan is voor zover aan haar de bevoegdheid wordt toegekend om een verklaring af te geven.
Handle: http://hdl.handle.net/1887/68091
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf AB 2013/156 29.78Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)