AB 2013/272

Leiden Repository

AB 2013/272

Type: Other
Title: AB 2013/272
Author: Drahmann, A.Houtkooper, C.E.
Journal Title: Administratiefrechtelijke Beslissingen
Issue Date: 2013
Abstract: Het CBb stelt in deze uitspraak prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de verhouding tussen de Cabotage- en PSO-verordening en de wijze waarop deze verordeningen zich verhouden tot de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000). De kern van het geschil heeft betrekking op de vraag of de concessies voor het exploiteren van een tweetal Waddenveren onderhands gegund mocht worden of dat hiervoor een openbare aanbesteding had moeten plaatsvinden. De gestelde prejudiciële vragen zijn niet alleen interessant voor het vervoersrecht, maar ook voor het algemeen bestuursrecht, omdat ze ingaan op de problematiek die kan ontstaan als meerdere Europese verordeningen betrekking (lijken te) hebben op hetzelfde onderwerp en discussie over de verhouding tussen de verordeningen kan ontstaan door het ontbreken van duidelijke definitie- en reikwijdtebepalingen en verschillende taalversies.
Handle: http://hdl.handle.net/1887/68089
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf AB 2013/272 57.93Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)