Juridische geschillen in de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland

Leiden Repository

Juridische geschillen in de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland

Type: Article / Letter to editor
Title: Juridische geschillen in de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland
Author: Scholten, H.Offeren, D.H. van
Journal Title: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Issue: 9/10
Volume: 92
Start Page: 231
End Page: 242
Pages: 12
Issue Date: 2018
Abstract: Ondernemingen worden regelmatig geconfronteerd met onzekerheden in verband met juridische geschillen. De ondernemer moet daarbij keuzes maken over het al dan niet opnemen van een voorziening in de jaarrekening, over de waardering van de voorziening en over de toelichting van de onzekerheden. Om winststuring tegen te gaan en gebruikers van relevante en betrouwbare informatie te voorzien zijn in IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets gedetailleerde regels opgenomen voor de verslaglegging bij onzekere juridische geschillen. Hierbij maakt IAS 37 gebruik van een waarschijnlijkheidsdrempel. De schatting van de kans op uitstroom van middelen bepaalt daarmee de verwerking en waardering in de jaarrekening en de vereiste informatieverstrekking. Onderzocht is hoe de verslagleggingspraktijk omgaat met IAS 37 door de jaarrekeningen 2016 te onderzoeken van ondernemingen waarvan de aandelen zijn genoteerd aan de AEX, AMX en AScX van de Euronext Amsterdam. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan om tot meer relevante informatie in verband met juridische geschillen te komen.
Handle: http://hdl.handle.net/1887/67486
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf VanOfferenMAB2018 763.2Kb View/Open Full text at publisher site

This item appears in the following Collection(s)