Dynamiek in beeld. Onderzoek van Westfriese nederzettingen uit de bronstijd

Leiden Repository

Dynamiek in beeld. Onderzoek van Westfriese nederzettingen uit de bronstijd

Type: Doctoral Thesis
Title: Dynamiek in beeld. Onderzoek van Westfriese nederzettingen uit de bronstijd
Author: Roessingh, W.
Issue Date: 2018-12-13
Keywords: Bronze Age
Settlements
West Frisia
Abstract: Het oostelijk deel van West-Friesland was in de midden- en late bronstijd (ca. 1600-800 v. Chr.) een dichtbevolkt gebied met vele boerendorpjes. Door de goede conserveringsomstandigheden is de regio een schatkamer van de overblijfselen uit die tijd. In deze studie zijn oude opgravingsgegevens uitgewerkt en vertaald naar nieuwe inzichten in de inrichting en ontwikkeling van dit indrukwekkende prehistorische cultuurlandschap. Een van de opvallende resultaten van dit onderzoek is dat de nederzettingsterreinen vaak vele generaties bewoond zijn, maar tegelijkertijd een dynamisch karakter hebben. Continuïteit was er op locaties waar een huisplaats is ingericht: nieuwe boerderijen werden vaak generaties lang op dezelfde plaats als de voorgangers gebouwd. Maar we zien ook dat huisplaatsen die generaties lang bewoond zijn geweest, op een zeker moment werden opgegeven en een andere functie krijgen. Door de lange bewoningsduur van terreinen en goede conservering en herkenbaarheid van grondsporen, zijn de Westfriese vindplaatsen bij uitstek geschikt om deze dynamiek in beeld te brengen. Veel beter dan elders in Nederland is het mogelijk inzicht te krijgen in de keuzes die men in de bronstijd heeft gemaakt bij de inrichting van het landschap. Dat maakt deze studie een ijkpunt voor bronstijdonderzoek in Nederland, maar ook in Noordwest-Europa.
Promotor: Supervisor: Fokkens H.
Faculty: Archaeology
University: Leiden
Uri: urn:isbn:9789088907418
Handle: http://hdl.handle.net/1887/67133
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 165.2Mb View/Open
application/pdf Cover 3.450Mb View/Open
application/pdf Title Page_Contents 469.9Kb View/Open
application/pdf Preface 428.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 01 3.850Mb View/Open
application/pdf Chapter 02 10.09Mb View/Open
application/pdf Chapter 03 5.906Mb View/Open
application/pdf Chapter 04 40.87Mb View/Open
application/pdf Chapter 05 16.96Mb View/Open
application/pdf Chapter 06 62.46Mb View/Open
application/pdf Chapter 07 22.05Mb View/Open
application/pdf Summary_in Dutch 713.1Kb View/Open
application/pdf Summary_in English 708.4Kb View/Open
application/pdf Appendices 1.352Mb View/Open
application/pdf Acknowledgements_CV 1.500Mb View/Open
application/pdf Literature 728.8Kb View/Open
application/pdf Propositions 84.38Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)