Veranderend kunstenaarschap : de rol en betekenis van de kunstenaar in participatieve kunstpraktijken

Leiden Repository

Veranderend kunstenaarschap : de rol en betekenis van de kunstenaar in participatieve kunstpraktijken

Type: Doctoral Thesis
Title: Veranderend kunstenaarschap : de rol en betekenis van de kunstenaar in participatieve kunstpraktijken
Author: Visser, R.J.
Issue Date: 2018-11-01
Keywords: Participatory artist
Participatory art practices
Artist identity
Art participation
Abstract: De positie van kunst en kunstenaars in de westerse samenleving is de afgelopen decennia sterk veranderd. Veel kunstenaars voelen zich maatschappelijk betrokken en zoeken naar aansluiting bij de samenleving. Participatieve kunstpraktijken zijn daarvan een goed voorbeeld. Bij deze kunstvorm werken kunstenaars samen met burgers in hun eigen leefomgeving. De kunstpraktijken zijn gericht op maatschappelijke vraagstukken. Burgers worden met inzet van verbeeldingskracht geactiveerd om te reflecteren op hun eigen situatie en zo tot een andere visie te komen. Het werkterrein van de participatieve kunstenaar wordt daarmee van atelier, theater of concertzaal naar de samenleving verplaatst. Participatieve kunstpraktijken zijn zowel sociaal-maatschappelijk als kunst gericht. Door deze nieuwe manier van werken komt de kunstwereld en de kunstenaar in een ander daglicht te staan. Om deze veranderingen nader te kunnen vaststellen, zijn vijf participatieve kunstpraktijken in de Randstad onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat ook de artistieke identiteit van de kunstenaar van invloed is op de inhoud en vorm van de kunstpraktijk. Sommige kunstenaars zijn gericht op het kunstwerk als eindresultaat. Anderen vinden het sociale proces van de deelnemers belangrijker. Ook de invulling van de deelnemersparticipatie blijkt daarmee samen te hangen. Participatieve kunstenaars vervullen een nieuwe rol in de samenleving,namelijk die van netwerkkunstenaar.
Promotor: Supervisor: Ruiter F. de, Geert P. van Co-Supervisor: Slaman P.
Faculty: Faculty of Humanities
University: Leiden University
Uri: urn:isbn:9789082939804
Handle: http://hdl.handle.net/1887/66670
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 1.983Mb Under embargo
application/pdf Full Text_(minus certain images) 1.967Mb Under embargo until 2020-05-01
application/pdf Cover 1.154Mb View/Open
application/pdf Titlte Pages_Contents 108.6Kb View/Open
application/pdf 1: Introduction 292.2Kb Under embargo until 2020-05-01
application/pdf 2: De opkomst ... tieve kunstpraktijken... 342.3Kb Under embargo until 2020-05-01
application/pdf 3: Vijf Participatieve kunstpraktijken 79.51Kb Under embargo until 2020-05-01
application/pdf Chapter 1 389.4Kb Under embargo until 2020-05-01
application/pdf Chapter 2 293.1Kb Under embargo until 2020-05-01
application/pdf Chapter 3 334.2Kb Under embargo until 2020-05-01
application/pdf Chapter 4 299.6Kb Under embargo until 2020-05-01
application/pdf Chapter 5 582.3Kb Under embargo until 2020-05-01
application/pdf Appendices_Bibliography 211.4Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 112.1Kb View/Open
application/pdf Summary in English 114.7Kb View/Open
application/pdf Acknowledgements_Curriculum Vitae 105.0Kb View/Open
application/pdf Propositions 142.9Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)