Invordering door de overheid : de invordering van geldschulden uit herstelsancties onder de Awb

Leiden Repository

Invordering door de overheid : de invordering van geldschulden uit herstelsancties onder de Awb

Type: Doctoral Thesis
Title: Invordering door de overheid : de invordering van geldschulden uit herstelsancties onder de Awb
Author: Sanders, T.N.
Issue Date: 2018-10-17
Keywords: Bestuursrecht
Invordering
Geldschulden
Verjaring
Dwangbevel
Last onder dwangsom
Terugvordering uitkering
Terugvordering subsidie
Kostenverhaal bestuursdwang
Derde belanghebbende
Abstract: Dit proefschrift gaat over hoe de overheid een afweging maakt tussen het algemene belang dat iedereen zijn schulden aan de overheid betaalt en het belang van de individuele burger om die schuld niet te hoeven betalen. De overheid moet geldschulden die voortvloeien uit sancties in beginsel invorderen. Anders heeft de sanctie weinig zin. Bovendien wordt de belastingbetaler benadeeld als niet wordt ingevorderd. In dit onderzoek wordt uitgezocht wanneer de overheid ondanks dit uitgangspunt toch niet mag invorderen. De kern van mijn onderzoeksvraag was: onder welke omstandigheden hoeft de burger toch niet te betalen? Ik heb mij daarbij gericht op een bepaald soort schulden aan de overheid, schulden die voortvloeien uit zogenaamde herstelsancties. Dit soort sancties richten zich niet op het bestraffen van iemand maar alleen op het herstellen van de situatie naar hoe die zou zijn geweest als er geen overtreding had plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan de overheid die ontdekt dat iemand ten onrechte een uitkering geniet. De terugvordering van die onterecht genoten uitkering is geen straf, maar alleen maar het herstellen van de situatie naar hoe die was als de uitkering nooit was uitbetaald.
Promotor: Supervisor: Barkhuysen T., Scheltema M.W.
Faculty: Faculty of Law
University: Leiden University
Uri: urn:isbn:9789462905290
Handle: http://hdl.handle.net/1887/66263
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 4.213Mb View/Open
application/pdf Cover 282.9Kb View/Open
application/pdf Title pages_Acknowledgements_Contents 108.6Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 369.6Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 788.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 440.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 406.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 360.4Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 309.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 7 315.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 8 447.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 9 417.6Kb View/Open
application/pdf Chapter 10 313.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 11 367.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 12 292.4Kb View/Open
application/pdf Summary in English 96.51Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae_List of publications_Appendix 214.9Kb View/Open
application/pdf Propositions 71.20Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)