BAITHAK GANA: EEN VERGELIJKING TUSSEN SURINAME, NEDERLAND, GUYANA EN TRINIDAD & TOBAGO

Leiden Repository

BAITHAK GANA: EEN VERGELIJKING TUSSEN SURINAME, NEDERLAND, GUYANA EN TRINIDAD & TOBAGO

Type: Master thesis
Title: BAITHAK GANA: EEN VERGELIJKING TUSSEN SURINAME, NEDERLAND, GUYANA EN TRINIDAD & TOBAGO
Author: Ramnath, Wanita
Issue Date: 2018-08-30
Keywords: Baithak Gana, Suriname, Nederland, Hindostaanse muziek
Abstract: Music expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent (Hugo, 1865) is een populair gezegde van Victor Hugo, Franse dichter en schrijver (1802-1885). Dit is zeker het geval geweest bij de Hindostaanse contractarbeiders geweest in de koloniën Suriname, Guyana en Trinidad & Tobago. Met de komst van deze immigranten begint de baithak gana zich in deze landen te ontwikkelen. Dit genre Hindostaanse muziek maakt vijf fasen mee, vanaf het ontstaan tot heden. De onderzoeksvraag is: Welke veranderingen hebben de liedteksten van de baithak gana in Suriname, Nederland, Guyana en Trinidad & Tobago ondergaan en welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen deze landen? Het doel van dit onderzoek is documentatie en om de lezer informatie te geven over de invloeden die de baithak gana heeft gehad door de jaren heen, veranderingen die plaatsgevonden hebben in dit genre en de ontwikkelingen van de baithak gana in Suriname, Guyana, Nederland en Trinidad & Tobago. Ook is onderzocht of dit genre in deze landen overeenkomsten en verschillen heeft en of er toename van leenwoorden te constateren is. Verder is er nagegaan of er sprake is van creolisering van de baithak gana. Wat de Guyanezen en de Trinidadianen taan singing noemen, kennen de Surinamers en Nederlanders als baithak gana. De Hindostaanse immigranten zijn zowel in Trinidad & Tobago, Guyana als in Suriname uit India aangevoerd voor het werk op de plantages. Deze immigranten namen hun cultureel erfgoed mee en ontwikkelden in het land van aankomst dit verder. Net zoals een taal leeft, leeft de muziek ook. Invloeden van andere talen en culturen zijn niet uitgebleven: creolisering vindt plaats. De baithak gana is door de jaren heen veranderd als er gelet wordt op tekst en muziek. Ook westerse invloeden hebben een rol gespeeld. Met de komst van multimedia zijn de veranderingen die plaatsvinden in de baithak gana niet meer tegen te houden. De liederen uit Guyana en Trinidad & Tobago zijn een- of tweetalig: in het Guyanees- of Trinidadiaans-Engels of in het Hindi. De liederen die geremixt of zelf geschreven worden door zangers, zijn vaker tweetalig: in de Bollywoodliederen worden enkele regels uit het Engels opgenomen in de songtekst of andersom. In Guyana en Trinidad & Tobago genieten de liederen een nationaal draagvlak, omdat veel van deze liederen in een variant van het Engels wordt gezongen, de officiële taal van Guyana en Trinidad & Tobago. Deze landen hebben geen variant van het Bhojpuri, zoals Suriname en Nederland dat wel hebben met het Sarnami. Dit ligt aan de koloniale taalpolitiek die in Guyana en Trinidad & Tobago wel van grote invloed is geweest, waardoor in deze landen de Engelse taal de oorspronkelijke taal van de Hindostaanse immigranten heeft verdrongen. De onderzoeksresultaten zijn in figuren verwerkt en geven de veranderingen bij deze muzieksoort weer. Verschillende liederen uit de diverse perioden die geanalyseerd zijn, geven een overzichtelijk beeld van de ontwikkeling weer. De respondenten en interviews hebben meer inzicht gegeven in het geheel. Observaties hebben ervoor gezorgd dat er een beter beeld gecreëerd kon worden over de baithak gana. De originele, oorspronkelijke baithak gana, waren religieus getinte liederen in het Hindi, Sanskriet of Urdu. Er werden slechts drie muziekinstrumenten gebruikt bij deze liederen: de dhol, het harmonium en de dhantaal. Door de veranderingen, in vooral taal en tekst, is de baithak gana haar originele status kwijtgeraakt. De baithak gana is nu meer dansnummers met leenwoorden uit de diverse talen en een rijk aanbod aan westers instrumentarium. Vulgair taalgebruik maakt deel uit van de songteksten en ook maatschappelijke onderwerpen worden bezongen. Deze veranderingen zijn ook in Nederland, Guyana en Trinidad & Tobago te merken. De generatie van tegenwoordig, vooral de jongeren, zijn geïnteresseerd in beats uit het westen. Zij eisen de moderne stijl op wat de semi-baithak gana, meer hindipop en chutney, in leven houdt. De moderne stijl van de baithak gana geniet internationaal draagvlak en heeft een goede toekomst.
Description: Een muzikale reis door vier landen
Supervisor: Rutten, Gijsbert
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Neerlandistiek (Master)
Specialisation: Taalkunde
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/66003
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf "Baithak gana" 2.198Mb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)