De argumentatieve analyse van multimodale (of visuele) metaforiek. Een vergelijkende studie naar benaderingen van visuele metaforiek in argumentatietheorie

Leiden Repository

De argumentatieve analyse van multimodale (of visuele) metaforiek. Een vergelijkende studie naar benaderingen van visuele metaforiek in argumentatietheorie

Type: Master thesis
Title: De argumentatieve analyse van multimodale (of visuele) metaforiek. Een vergelijkende studie naar benaderingen van visuele metaforiek in argumentatietheorie
Author: van der Steenhoven, Bertijn
Issue Date: 2018-08-30
Keywords: Visuele metafoor
Visuele metaforiek
Multimodale metafoor
Multimodale metaforiek
Visuele argumentatie
Multimodale argumentatie
Abstract: Discussianten kunnen hun argumentatie om uiteenlopende redenen naar voor brengen door middel van een multimodale (of visuele) metafoor. Deze scriptie stelt de vraag wat een adequate argumentatieve reconstructie van multimodale (of visuele) metaforiek mag heten. Een argumentatieve reconstructie behelst de reconstructie van argumentatie in verbale premissen. De bestaande literatuur biedt verschillende handvatten om de vertaalslag te maken van een uiting met visuele elementen naar een argumentreconstructie. Tegelijkertijd biedt geen van de bestaande benaderingen een theoretische en methodische verantwoording waarbij (1) elementen worden vertaald naar letterlijke premissen en (2) expliciet wordt gemaakt welke delen van een uiting worden genegeerd of vervangen en welke informatie moet worden toegevoegd en (3) de argumentatie wordt vertaald naar het juiste argumentatieschema. Op basis van een combinatie van bestaande inzichten is het mogelijk aan elk van de drie hierboven geformuleerde eisen tegemoet te komen. Aan de hand van een analyse van de poster Time van de Indonesische kunstenaar Ferdi Rizkiyanto laat ik zien dat de visuele metafoor in zijn werk kan worden vertaald naar een argumentatieve reconstructie in pragma-dialectische termen. Tegelijkertijd laat de analyse zien dat de reconstructie van argumentatie inherent een kwestie is van interpretatie.
Supervisor: Jansen, Henrike
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Neerlandistiek (Master)
Specialisation: Taalbeheersing van het Nederlands
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/65522
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf MA-scriptie Bertijn van der Steenhoven (definitieve versie).pdf 1.468Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)