Strategisch manoeuvreren in het actietype "Nederlands verkiezingsdebat". Een onderzoek naar het strategisch manoeuvreren van lijsttrekkers in Nederlandse verkiezingsdebatten gedurende de verkiezingen van 2012.

Leiden Repository

Strategisch manoeuvreren in het actietype "Nederlands verkiezingsdebat". Een onderzoek naar het strategisch manoeuvreren van lijsttrekkers in Nederlandse verkiezingsdebatten gedurende de verkiezingen van 2012.

Type: Master thesis
Title: Strategisch manoeuvreren in het actietype "Nederlands verkiezingsdebat". Een onderzoek naar het strategisch manoeuvreren van lijsttrekkers in Nederlandse verkiezingsdebatten gedurende de verkiezingen van 2012.
Author: Hijman, Esther Cornelia Petronella
Issue Date: 2018-08-30
Keywords: Verkiezingsdebatten
Strategisch manoeuvreren
Politiek taalgebruik
Verkiezingen 2012
Politiek debat
Argumentatief actietype
Abstract: In deze masterscriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de verkiezingsdebatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Verkiezingsdebatten zijn voor lijsttrekkers een uitgelezen gelegenheid om hun eigen standpunten en belangrijkste argumenten uiteen te zetten. Zodoende trachten zij de kiezer te overtuigen op hen te stemmen, zodat zij uiteindelijk voorop kunnen gaan bij het vormen van een nieuwe regering en het leiden van het land. Door middel van de uitgebreide pragma-dialectiek, waarin strategisch manoeuvreren een belangrijke rol speelt, is een analyse gemaakt van lijsttrekkers in drie verkiezingsdebatten uit de campagne van 2012. De notie strategisch manoeuvreren verwijst naar het feit dat discussianten een verschil van mening niet alleen willen oplossen, maar het meningsverschil ook willen winnen. Er bestaat dus zowel een dialectische als een retorische dimensie. Strategisch manoeuvreren vindt altijd plaats in een specifieke argumentatieve praktijk, in de pragma-dialectiek ook wel argumentatief actietype genoemd. Om een zo compleet mogelijk beeld van het strategisch manoeuvreren te geven, wordt dus eerst de argumentatieve praktijk, oftewel het argumentatieve actietype, van het Nederlands verkiezingsdebat gekarakteriseerd. Uit deze omschrijving blijkt dat het belangrijkste doel van de lijsttrekkers is om de (potentiële) kiezer te overtuigen. Het overtuigen geschiedt door het gewenste beleid te beargumenteren, waardoor het publiek gelijktijdig wordt geïnformeerd over de inhoud van het nieuwe beleid. Hierbij is het informeren ondergeschikt aan het overtuigen. Daarnaast dienen politici zich aan een aantal regels te houden. Ze dienen rekening te houden met de institutionele regels van het verkiezingsdebat, zoals met respect debatteren en andere deelnemers niet persoonlijk aanvallen. Daarnaast moeten ze, net als in alle andere actietypen, rekening houden met de pragma-dialectische discussieregels. De primaire resultaten van de analyses laten zien dat politici gebruikmaken van drie verschillende argumentatietypen, waarvan de pragmatische argumentatie het meest gebruikt werd. Daarnaast laten de analyses zien dat binnen het verkiezingsdebat ruimte is voor het gebruik van verschillende stijlfiguren en presentatiemiddelen en dat politici zich bewust aan het publiek, de (potentiële) kiezer aanpassen. Uit deze primaire resultaten zijn drie strategische keuzes (eigenaarschap, framing en het gebruik van autoriteitsargumentatie) geëxtraheerd en is gekeken naar hoe de keuze van de argumentatie, de keuze uit de presentatiemiddelen en de aanpassingen aan het auditorium samen bijdragen aan de vormgeving van de strategisch keuzes. In deze analyses wordt nogmaals benadrukt dat politici alles in het werk stellen om de kiezer te bereiken en te overtuigen. Deze scriptie kan beschouwd worden als een exploratief-analytisch en hypothesevormend onderzoek, dat gebruikt kan worden bij verder onderzoek naar strategisch manoeuvreren in het Nederlands verkiezingsdebat. Zodoende kunnen de analyses uitgevoerd worden op een recentere casus of kan er een groter corpus gebruikt worden.
Supervisor: Haaften, Ton van
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Neerlandistiek (Master)
Specialisation: MA Neerlandistiek - Dutch Discourse Studies
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/65095
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf MA-thesis Esthe ... ederlands verkiezingsdebat 2.148Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)