Zachte waarheid en harde leugens

Leiden Repository

Zachte waarheid en harde leugens

Type: Bachelor thesis
Title: Zachte waarheid en harde leugens
Author: Bierman, David Erik Theodoor
Issue Date: 2018-08-30
Keywords: Kranten Herald Tribune Amerika Swing Circle
Abstract: 'Mr. president, please try to contain your dignity,' sprak een bezorgd adviseur tegen de Amerikaanse president Andrew Johnson na zijn polariserende speech op 3 september 1866 te Cleveland, Ohio. 'I don't care about my dignity', snauwde de president op zijn beurt terug. Zijn temperamentvolle karakter stond volledig in de aanvalsmodus, en met goede reden. Een vijandig publiek had hem succesvol uit de tent weten te lokken terwijl hij achter zijn spreekgestalte stond. Keer op keer hekelden Republikeinse toeschouwers hem en werd er vanuit alle hoeken gejouwd. Gefrustreerd en geëmotioneerd had hij een aantal heftige uitspraken over de Republikeinen gedaan die, na landelijke verspreiding door toedoen van de noordelijke en zuidelijke kranten, niet in zijn voordeel uitpakten. Johnsons toespraak in Cleveland was het begin van een enorm verlies van zijn imago, dat de dagen ervoor nog enigszins positief opgebouwd was. Tot dan toe waren de media de campagnetoer relatief gunstig gezind geweest: op de uitgebreide speeches van de president in Philadelphia en New York was weinig negatief commentaar gepubliceerd. Maar na 3 september keerde het tij voor de president en begon de kritiek vanuit de Republikeinen en ook vanuit zijn eigen Democratische achterban toe te nemen. In plaats van de campagnetoer te stoppen, zette hij echter door, wat later een compleet verkeerde keuze zou blijken. Johnons koppigheid, zijn aanhoudende verwijten tegenover vooraanstaande Republikeinen en het pure racisme dat doorscheen in zijn speeches leidden ertoe dat zowel zijn Republikeinse als zijn Democratische aanhang steeds meer vraagtekens zetten bij zijn competentie als president. Het was vooral dat ene zinnetje over zijn dignity dat hem duur kwam te staan. Verslaggevers hadden de woordenwisseling tussen Johnson en zijn adviseur gehoord en stuurden die door naar het hoofdkantoor van hun krant. In de dagen erna verschenen de woorden in nieuwsbladen door het hele land. Vooral de Republikeinse media spraken schande van Johnsons houding en brutaliteit; 'onwaardig', 'oneerbiedig' en 'ronduit walgelijk' waren enkele van de termen die gebruikt werden om zijn optreden te beschrijven. Ook zijn antwoord op een opmerking die vanuit het publiek kwam, 'Hang Jeff Davis op!', werd slecht ontvangen. Hij reageerde: 'Waarom hangen jullie zelf Thad Stevens en Wendell Phillips niet op?" Zijn woorden verspreidden zich snel en gaven de Republikeinen een nieuwe kans om hem af te schilderen als onbetrouwbaar, hatelijk en kwaadwillend. Dit was een beeld wat Johnson na 3 september tijdens de toer telkens weer zou bevestigen, tot groot genoegen van zijn politieke opponenten.
Description: Over de veranderende identiteit van kranten tijdens Andrew Johnsons campagnetoer in 1866
Supervisor: Vries, Mark Leon de
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Geschiedenis (Bachelor)
Specialisation: Algemene Geschiedenis
ECTS Credits: 15
Handle: http://hdl.handle.net/1887/64361
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Over de verande ... nsons campagnetoer in 1866 646.0Kb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)