Met één Been in het Graf

Leiden Repository

Met één Been in het Graf

Type: Bachelor thesis
Title: Met één Been in het Graf
Author: Boer, Lars de
Issue Date: 2018-06-29
Keywords: Bacchae 1078-1090
Oedipus Coloneus 1621-1629
Oidipous
Pentheus
Goddelijke stem
Bliksem
Licht
Abstract: In zijn commentaar op de Bacchae wijst E.R. Dodds op een aantal treffende parallellen tussen Bacchae 1078-1090 en Oedipus Coloneus 1621-1629, over de aankondigingen van respectievelijk Pentheus’ dood en die van Oidipous. Dodds suggereert dat de parallellen het gevolg zijn van de nabootsing van de passage van één van de twee dichters door de ander, en volgens hem kunnen sommige overeenkomsten worden verklaard door de vergelijkbare situatie in beide passages. Toch onderzoek ik in deze bachelorscriptie of de situaties in de passages wel echt op elkaar lijken, en of ze op dezelfde manier kunnen worden geïnterpreteerd. Ik analyseer en vergelijk deze passages op een aantal punten, die hierin een grote rol spelen: het licht in de Bacchae en de bliksem in de Oedipus Coloneus; de stilte, die in de Oedipus Coloneus vóór de goddelijke stem en in de Bacchae tussen de twee bevelen van Dionysos in valt; en de goddelijke stem die Pentheus (en de bacchanten) en Oidipous vlak voor hun dood horen.
Supervisor: Jonge, Casper de
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (Bachelor)
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/63939
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Scriptie Lars de Boer Versie scriptierepositorium.pdf 526.5Kb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)