Statistics

Leiden Repository

Statistics: 'Zo verklaaren wy ons te stellen gelyk wy doen mits deezen tot Borgen..' Een historisch-sociolinguïstisch onderzoek naar de uniformiteit in laat 18e-eeuwse borgbrieven uit Noord-Brabant

  1.  

 

Country Views Downloads
United States 8 6
Netherlands 3 5
Russian Federation 2 1
Belgium 0 1
Germany 0 1
United Kingdom 0 1
European Union 0 1
Unknown 5 0
China 1 0
TOTAL 19 16