Het belang van utopisch denken

Leiden Repository

Het belang van utopisch denken

Type: Bachelor thesis
Title: Het belang van utopisch denken
Author: Dekker, Cynthia
Issue Date: 2018-06-29
Keywords: Rawls
Ideaaltheorie
Utopie
Abstract: Het utopisch denken in de politieke filosofie wordt gekenmerkt door idealiseringen van de werkelijkheid. Dit type theorie wordt daarom ideaaltheorie genoemd. Buiten het mooie plaatje dat het schetst wordt de ideaaltheorie verweten dat het geen impact heeft op de politieke realiteit, vanwege de grote conceptuele afstand. Er zou meer rekening moeten worden gehouden met reële feiten en gebreken, zodat de normen daadwerkelijk kunnen worden toegepast in de huidige samenleving. Het utopisch ideaaldenken wordt daarom door critici als nutteloos beschouwd. Deze kritiek van nutteloosheid berust echter op verkeerde verwachtingen van de ideaaltheorie. In feite zijn er twee verschillende vragen die moeten worden beantwoord door een normatieve politieke theorie. De ideaaltheorie beantwoordt de vraag naar het ideaal, en de non-ideaaltheorie de vraag naar de toepassing. Beide antwoorden hebben we nodig, maar zij hebben ook elkaar nodig. Er is geen sprake van een strijd tussen het ideaal en het non-ideaal, maar van een noodzakelijke wisselwerking.
Supervisor: Boot, dr. E.R.
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Wijsbegeerte (Bachelor)
Specialisation: Ethiek en Politieke filosofie
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/63623
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Bachelorscriptie_Cynthia_Dekker_Utopisch denken.pdf 661.8Kb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)