Stepping in another's shoes : the role of primary-school students’ perspective-taking abilities during cooperative learning

Leiden Repository

Stepping in another's shoes : the role of primary-school students’ perspective-taking abilities during cooperative learning

Type: Doctoral Thesis
Title: Stepping in another's shoes : the role of primary-school students’ perspective-taking abilities during cooperative learning
Author: Mouw, J.M.
Issue Date: 2018-06-21
Keywords: Cooperative learning
Perspective taking
learning outcomes
Cooperative behaviors
Group formation
Abstract: In dit proefschrift is systematisch onderzocht hoe inlevingsvermogen een rol speelt bij verschillende aspecten en fasen van het samenwerkend leren van basisschoolleerlingen. Daarbij heb ik rekening gehouden met methodologische en statistische uitdagingen die betrekking hebben op de complexe aard van samenwerkend leren en de conceptualisering van inlevingsvermogen. Ook heb ik onderzocht in welke mate kinderen en volwassenen van elkaar verschillen in het verwerken van negatieve emoties tijdens het lezen, zowel wat betreft de leessnelheid als hoe zij de Valence en de Arousal dimensies van hun eigen emotional states en die van de hoofdpersoon van een verhaal beoordelen. Deze resultaten zijn gebruikt om een inleefinstructie te ontwerpen welke in één van de andere studies is ingezet. De resultaten uit de empirische studies naar samenwerkend leren laten zien dat de relatie tussen inlevingsvermogen en verschillende aspecten en fasen van samenwerkend leren geen gegeven is, maar afhankelijk is van de conceptualisatie van inlevingsvermogen, het meetniveau, de instructie die leerlingen ontvangen, en de moeilijkheid van de taak waar zij aan werken. De onverwachte resultaten zijn wellicht toe te schrijven aan het ontwikkelingspad van inlevingsvermogen.
Promotor: Supervisor: Broek P. van den Co-Supervisor: Saab N.
Faculty: Social and Behavioural Sciences
University: Leiden
Uri: urn:isbn:9789492801401
Handle: http://hdl.handle.net/1887/62862
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Cover 1.239Mb View/Open
application/pdf Full text 1.132Mb Under embargo until 2019-12-21
application/pdf Title page_Contents 216.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 Introduction 328.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 400.2Kb Under embargo until 2019-12-21
application/pdf Chapter 3 512.8Kb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 4 411.6Kb Under embargo until 2019-12-21
application/pdf Chapter 5 374.0Kb Under embargo until 2019-12-21
application/pdf Chapter 6 Summa ... ion and concluding remarks 314.1Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 327.8Kb View/Open
application/pdf References 299.2Kb View/Open
application/pdf Appendices 289.2Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae_List of publications 262.0Kb View/Open
application/pdf Propositions 1.102Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)