Abstract patterns and representation: the re-cognition of geometric ornament

Leiden Repository

Abstract patterns and representation: the re-cognition of geometric ornament

Type: Doctoral Thesis
Title: Abstract patterns and representation: the re-cognition of geometric ornament
Author: Crucq, A.K.C.
Issue Date: 2018-05-17
Keywords: Abstract patterns
Representation
Geometric ornament
Cognition
Core knowledge
Leon Battista Alberti
Gottfried Semper
Intentionality
Decorative motif
Decorative art
Abstract: In deze thesis wordt het argument verdedigd dat de manier waarop geometrische patronen als decoraties functioneren precies laat zien hoe representatie werkt. Het argument ontvouwt zich onder meer door middel van een uitgebreide analyse van het recente ‘core knowledge’ paradigma uit de cognitieve psychologie. Core knowledge onderzoekers stellen dat culturele fenomenen zoals muziek, taal en visuele patronen, geworteld zijn in aangeboren kennissystemen bijvoorbeeld op het gebied van geometrie en nummer. Hieruit wordt duidelijk dat iedereen over dezelfde mentale bouwstenen beschikt om abstracte patronen te herkennen en te maken. Een analyse van onderzoek uit de antropologie en de semiotiek toont aan dat ook het vermogen om abstracte tekens als representatie van een ander object, lichaam of idee te zien, in elk mens aanwezig moet zijn. Met behulp van theorieën over representatie uit de kunstgeschiedenis, zoals die van Leon Battista Alberti en Gottfried Semper, wordt ten slotte duidelijk hoe het maakproces verloopt door middel waarvan abstracte tekens representaties worden. Geconcludeerd wordt dat als zodanig geometrisch decoratieve patronen op z’n minst en per definitie altijd naar een menselijke maker verwijzen en daarmee naar intentionaliteit.
Promotor: Supervisor: Eck C. van, Rooryck J.
Faculty: Humanities
University: Leiden
Handle: http://hdl.handle.net/1887/62348
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 135.9Mb View/Open
application/pdf Cover 32.25Mb View/Open
application/pdf Title Pages_Contents_Acknowledgements 218.7Kb View/Open
application/pdf Introduction 242.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 350.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 342.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 346.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 314.6Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 326.0Kb View/Open
application/pdf Figures_Bibliography 133.9Mb View/Open
application/pdf Summary in English 162.6Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 206.1Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae 97.63Kb View/Open
application/pdf Propositions 114.2Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)