Ama et cave canem. De Romein en zijn hond in de alledaagse omgang, mythe en godenwereld

Leiden Repository

Ama et cave canem. De Romein en zijn hond in de alledaagse omgang, mythe en godenwereld

Type: Master thesis
Title: Ama et cave canem. De Romein en zijn hond in de alledaagse omgang, mythe en godenwereld
Author: Hoogeweij, Iris
Issue Date: 2018-04-30
Keywords: Rome
Dogs
human-animal relationship studies
ancient Rome
werewolves
Abstract: Welke relaties bestaan er tussen de Romein en de hond, welke inzichten in de Romeinse samenleving verschaffen deze relaties en hoe verhouden die zich met hoe men tegenwoordig in Nederland met honden omgaat? Deze hoofdvraag onderzoek ik in drie categoriën. De eerste gaat over de daadwerkelijke omgang met honden, de tweede over verhalen over de (gedeeltelijke) transformatie van mens in hond en de laatste categorie gaat over de rol van honden in de bovennatuur. De daadwerkelijke omgang gaat over de relatie tussen hond en baas, of het nu om waakhonden of schoothonden gaat, de puppytijd of juist het overlijden van het dier. Het transformatiegedeelte zal gaan over alles wat tussen het menselijke en het dierlijke in zit, met name weerwolven en cynocefalen. Deze categorie is zeer interessant voor de perceptie van de Romein van de hond, omdat er hier sprake is van mythes over hybridewezens die mens noch dier zijn, maar iets ertussenin. Deze verhalen geven extra inzicht in wat nu eigenlijk mens-zijn definieert. De goddelijke categorie zal gaan over goden die met honden worden geassocieerd, honden als attribuut hebben en de rol die honden spelen in verband met de bovennatuur. Deze drie thema’s samen geven ons een inkijkje in de antieke samenleveing. Ze geven inzicht in hoe men tegenover dieren, goden en zichzelf staat. In combinatie met elkaar werpen de thema’s licht op hoe men denkt over de verschillen tussen mens en dier, hoe menselijke eigenschappen worden geprojecteerd op dieren en of de godenwereld door de alledaagse realiteit wordt vormgegeven. Of anders gezegd, het geeft ons iets meer inzicht in het antieke menselijke gedrag en ook het denken, door zowel verhalen en ideeën als de werkelijkheid te bekijken.
Supervisor: Naerebout, F.G.
Faculty: Faculty of Humanities
Department: History (Master)
Specialisation: Ancient History
ECTS Credits: 30
Handle: http://hdl.handle.net/1887/61460
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Master thesis 6.514Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)