Global music : recasting and rethinking the popular as global

Leiden Repository

Global music : recasting and rethinking the popular as global

Type: Doctoral Thesis
Title: Global music : recasting and rethinking the popular as global
Author: Roos, Muñoz C.M.
Issue Date: 2017-11-22
Keywords: Global Music
Institutional Mediatization
Popular Music
Globalization
Transculture
Postmodernism
Political Economy
Musical Analysis
Abstract: Vertrekkend vanuit een communicatief perspectief en concentrerend op mediatiseringsprocessen, formuleert deze dissertatie een alternatief voor het probleem van equivociteit binnen de studie naar populaire muziek. Verschillende culturele en theoretische perspectieven zijn ingezet om de diverse vormen en betekenissen van populaire muziek te evalueren, bijvoorbeeld het type van muziek dat via complexe netwerken van betekenis in verschillende ambits door de geglobaliseerde wereld snelt. Authenticiteit en commodificatie zijn geïdentificeerd als de belangrijkste concepten voor de duiding van populaire repertoires -en van het begrip ‘'populair’ in relatie tot 'kunst' en 'folk'. Deze identificatie openbaart een patroon van betekenis-gevende praktijken, welke ik de ‘strategie van afwijzing’ heb genoemd. Deze strategie maakt het voor de cultuur-theoreticus mogelijk om inzicht te krijgen in de manier waarop het genre van populaire muziek is gedefinieerd, haar productie, verspreiding en consumptie. De essentie van het populaire lied wordt doorgaans negatief gedefinieerd, dat wil zeggen, door aan te geven wat het niet is: noch kunst noch folk. Opmerkelijk is dat negatieve definities van populaire muziek getuigen van latente spanningen tussen muziek producenten en consumenten, specifiek met betrekking tot de eclectische krachten gesignaleerd door het postmoderne denken en de waardeoordelen toegekend aan haar verschillende verschijningen.
Promotor: Supervisor: Borgdorff H. Co-Supervisor: Meer W. van der
Faculty: Humanities
University: Leiden
Handle: http://hdl.handle.net/1887/59462
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 3.581Mb View/Open
application/pdf Title Page_Contents 412.4Kb View/Open
application/pdf Introduction 839.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 01 993.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 02 1.436Mb View/Open
application/pdf Chapter 03 964.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 04 914.2Kb View/Open
application/pdf Concluding Remarks 580.2Kb View/Open
application/pdf References_Appendix 1.160Mb View/Open
application/pdf Summary_in Dutch 362.0Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae 386.9Kb View/Open
application/pdf Propositions 379.9Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)