Negatieve feiten: een verdediging

Leiden Repository

Negatieve feiten: een verdediging

Type: Bachelor thesis
Title: Negatieve feiten: een verdediging
Author: Efting Dijkstra, Karel
Issue Date: 2017-11-30
Keywords: Negatieve feiten
Bertrand Russell
Logisch atomisme
Abstract: De centrale vraag in dit paper is wat een ware negatieve propositie waar maakt. Kan dit een negatief feit zijn, of moet het op de een of andere manier door een verzameling positieve feiten worden waargemaakt? Er is in de analytische filosofie een discussie gaande over het al dan niet bestaan van negatieve feiten en hier onderzoek ik de vraag wat feiten zijn en hoe negatieve feiten hier wel of niet inpassen. Of negatieve feiten worden erkend of niet blijkt vooral te maken te hebben met de opvatting over de ontologische status van feiten zelf. Russell, die het begrip introduceerde, ziet feiten als aparte ontologische categorie en laat toe dat feiten van abstracte aard kunnen zijn. Peter Simons, hedendaags verdediger van de analytische filosofie, beschouwt feiten aan de andere kant als fysieke objecten in een toestand. In deze materialistische visie is geen ruimte voor negatieve feiten en moet een ware negatieve propositie op de een of andere manier worden waargemaakt aan de hand van positieve feiten. Ik zal argumenteren voor een positie waarbij feiten uit zowel fysieke als abstracte onderdelen kunnen bestaan en dat feiten in ieder geval voor een deel afhankelijk zijn van denkende subjecten. Dat zij hiervan afhankelijk zijn doet echter geen afbreuk aan de objectiviteit van feiten. Met deze opvatting over wat feiten zijn, is er geen probleem met het aannemen dat negatieve feiten bestaan en vormt deze aanname de meest eenvoudige en natuurlijke oplossing voor wat een ware negatieve propositie waar maakt.
Supervisor: Schaar, M.S. van der
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Wijsbegeerte (Bachelor)
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/55840
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Negatieve Feiten BA Thesis K.G. Efting Dijkstra 2017.pdf 296.4Kb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)