Het Europese recht als bron van verbintenissen

Leiden Repository

Het Europese recht als bron van verbintenissen

Type: Part of book or chapter of book
Title: Het Europese recht als bron van verbintenissen
Author: Graaff, R. de
Start Page: 199
End Page: 208
Pages: 10
Publisher: Ars Aequi Libri
Issue Date: 2017
Keywords: 6:1 BW
41 EVRM
EVRM
EU
Quint/Te Poel
Van Gend & Loos
Francovich
Courage/Crehan
261/2004
Sturgeon
TenneT/ABB.
Abstract: Artikel 6:1 BW bepaalt dat verbintenissen 'slechts' ontstaan 'indien dit uit de wet voortvloeit'. In de parlementaire stukken over deze regel is veel aandacht voor de verhouding tussen geschreven en ongeschreven recht, maar weinig aandacht voor de vraag uit welk type 'wet' een verbintenis kan voortvloeien. De ontwerpers zullen hebben gedacht aan wetten in materiële zin, opgesteld door de Nederlandse wetgever. Inmiddels weten we dat verbintenissen evengoed kunnen voortvloeien uit het EVRM en uit het primaire en secundaire Unierecht. Dit roept de vraag op of er geleidelijk een weeffout in het Burgerlijk Wetboek is ontstaan. Kan het Europese recht gelden als bron van verbintenissen in de zin van artikel 6:1 BW? Passen deze Europese verbintenissen in het Nederlandse stelsel? En is het noodzakelijk en wenselijk deze verbintenissen in dit stelsel in te weven? In mijn bijdrage probeer ik deze vragen te beantwoorden. Ik onderzoek of de uit het EVRM en het Unierecht voortvloeiende verbintenissen kunnen worden gekwalificeerd als verbintenissen ‘uit de wet’ in de zin van artikel 6:1 BW. Deze zoektocht voert onder meer langs Quint/Te Poel, de parlementaire geschiedenis, de Grondwet, artikel 41 EVRM, Van Gend & Loos, Francovich, Courage/Crehan, verschillende Europese verordeningen, Sturgeon en TenneT/ABB.
Uri: http://www.arsaequi.nl/libri-uitgave/16131/Vijftig_weeffouten_in_het_BW.html
urn:isbn:9789069169613
Handle: http://hdl.handle.net/1887/55815
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf De Graaff - Het ... ls bron van verbintenissen 68.34Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)