Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs: onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden

Leiden Repository

Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs: onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden

Type: Doctoral Thesis
Title: Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs: onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden
Author: Heer, W. de
Journal Title: Meijers-reeks
Issue Date: 2017-09-12
Keywords: Hoogbegaafd
IVRK
Kinderrechten
Onderwijs
Onderwijsbeleid
Zeer makkelijk lerend (zmal)
Zeer moeilijk lerend (zml)
Abstract: In de Nederlandse samenleving wordt bij voortduring gedebatteerd of het onderwijs moet worden aangepast aan de leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Dit continue debat en de teneur hiervan druisen in tegen het gestelde in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), Recommendation 1248 (1994) van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa en het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in 2013. In het proefschrift is in kaart gebracht welke factoren bepalend zijn voor de mate waarin wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het Nederlandse basisonderwijs wordt toegepast.Voor dit onderzoek is eerst hoogbegaafdheid gedefinieerd en is omschreven waarom het onderwijs moet worden aangepast aan leerlingen die van nature zeer makkelijk leren. In het proefschrift wordt in de onderwijsomgeving het begrip zeer makkelijk lerend (zmal) gehanteerd in plaats van het begrip hoogbegaafd. Dit is naar analogie van de pendant zeer moeilijk lerend (zml), een begrip dat in de onderwijsomgeving wordt gehanteerd in plaats van het begrip zwakbegaafd. Uit het onderzoek blijkt dat de problemen van zmal- en zml-leerlingen vergelijkbaar zijn.Nagegaan is in hoeverre onderwijs- en beleidsactoren in het basisonderwijs de in de dissertatie gedefinieerde wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan zmal-kinderen in de praktijk toepassen en welke factoren hierbij een doorslaggevende rol spelen. Hiertoe is onderzoek uitgevoerd op achtereenvolgens basisschool-, hogeschool- en samenlevingsniveau.
Promotor: Supervisor: Cliteur P.B., Admiraal W.F. Co-Supervisor: Groen A.J.J. in 't
Faculty: Law
University: Leiden
Uri: urn:isbn:9789402806977
Handle: http://hdl.handle.net/1887/54859
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 14.60Mb View/Open
application/pdf Cover 196.3Kb View/Open
application/pdf Title Pages_Contents 341.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 1.806Mb View/Open
application/pdf Part I 196.1Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 2 715.3Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 3 973.8Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 4 429.4Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 5 302.7Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 6 154.3Kb View/Open
application/pdf Part II 906.3Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 7 1.144Mb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 8 615.6Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 9 1.158Mb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 10 233.1Kb View/Open
application/pdf Part III 301.8Kb View/Open
application/pdf Part III: Chapter 11 155.9Kb View/Open
application/pdf Part III: Chapter 12 1.084Mb View/Open
application/pdf Part III: Chapter 13 2.055Mb View/Open
application/pdf Part III: Chapter 14 491.2Kb View/Open
application/pdf Part IV 181.9Kb View/Open
application/pdf Part IV: Chapter 15 1.686Mb View/Open
application/pdf Part IV: Chapter 16 297.6Kb View/Open
application/pdf Part IV: Chapter 17 303.7Kb View/Open
application/pdf Bibliography_Epilogue_CV_Index 1.524Mb View/Open
application/pdf Propositions 119.3Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)