Statistics

Leiden Repository

Statistics: Transitie Wlz beperkt fraude met persoonsgebonden budget: Een kwalitatief onderzoek naar de Transitie Wlz en haar invloed op fraude met het persoonsgebonden budget in de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet anno 2016

  1.  

 

Country Views Downloads
Unknown 17 0
United States 17 0
Netherlands 3 0
Germany 3 0
European Union 3 0
Japan 1 0
Belgium 1 0
France 1 0
TOTAL 46 0