Statistics

Leiden Repository

Statistics: Transitie Wlz beperkt fraude met persoonsgebonden budget: Een kwalitatief onderzoek naar de Transitie Wlz en haar invloed op fraude met het persoonsgebonden budget in de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet anno 2016

  1.  

 

Country Views Downloads
United States 37 0
Korea, Republic of 34 0
Unknown 9 0
Netherlands 4 0
China 2 0
Russian Federation 2 0
Germany 1 0
TOTAL 89 0