Wat mag de journalist schrijven?; De keuzes in stijladviezen voor Volkskrant-redacteuren betreffend racisme, etnische kwesties en seksisme

Leiden Repository

Wat mag de journalist schrijven?; De keuzes in stijladviezen voor Volkskrant-redacteuren betreffend racisme, etnische kwesties en seksisme

Type: Master thesis
Title: Wat mag de journalist schrijven?; De keuzes in stijladviezen voor Volkskrant-redacteuren betreffend racisme, etnische kwesties en seksisme
Author: Verhulsdonk, Iris
Issue Date: 2017-09-29
Keywords: Volkskrant
Ombudsvrouw
Taalgebruik
Racisme
Seksisme
Discourseanalyse
Stijlboek
Journalistiek
Abstract: Binnen het journalistieke veld moet in toenemende mate rekening gehouden worden met culturele veranderingen. Bij kwesties als ras, immigratie, etniciteit, sekse en gender is duidelijk te zien dat taal verandert. De ‘Zwarte-Pieten-discussie’ is bijvoorbeeld niet meer weg te denken uit de sinterklaastraditie en het woord ‘neger’ is tegenwoordig uit den boze. Daarnaast is de vraag of je het hebt over een ‘brandweervrouw’ en een ‘redactrice’ in plaats van een redacteur of brandweerman wanneer gesproken wordt over een vrouw in deze functie. Deze discussies zijn illustratief voor een bredere sociale discussie over taalgebruik die te maken heeft met etniciteit en seksisme. In deze scriptie is onderzocht op welke manier er bij de Volkskrant wordt omgegaan met adviezen over discriminerend taalgebruik op het gebied van gender, ras en etniciteit. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Eerst zijn de stijlboeken van de Volkskrant uit 1992 en 2006 met elkaar vergeleken met behulp van grounded theory. Vervolgens zijn 14 columns van de ombudsvrouw van de Volkskrant wat betreft deze kwestie geanalyseerd aan de hand van discoursanalyse. De resultaten uit deze onderdelen zijn vervolgens gebruikt bij het laatste onderdeel van het onderzoek: een interview met de huidige ombudsvrouw van de Volkskrant, Annieke Kranenberg. Dit interview is vervolgens ook aan de hand van discoursanalyse onderzocht. Uit dit onderzoek komt naar voren dat journalistieke tradities nog een belangrijke rol spelen bij de Volkskrant. Klachten over stigmatiserend taalgebruik worden ter zijde geschoven door de journalisten, met als voornaamste reden dat zij de werkelijk weergeven zoals deze is. De ombudsvrouw heeft hier een andere houding is. Zij is kritisch naar de redactie toe, maar wanneer zij oproept tot verandering klinkt ook in dit advies de rol van journalistieke principes en tradities door.
Supervisor: Jong, Jaap de
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Media Studies (Master)
Specialisation: Journalistiek en Nieuwe Media
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/52997
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf VerhulsdonkIris_Masterscriptie.pdf 1.327Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)