Procedurele waarborgen in materiële EVRM-rechten

Leiden Repository

Procedurele waarborgen in materiële EVRM-rechten

Type: Doctoral Thesis
Title: Procedurele waarborgen in materiële EVRM-rechten
Author: Jong, T. de
Journal Title: Meijers-reeks
Publisher: Wolters Kluwer
Issue Date: 2017-09-13
Keywords: ECHR
ECtHR
Procedural safeguards requirements
Decision making procedures
Fair trial
Abstract: In het EVRM vinden we expliciete procedurele rechten als het recht op een eerlijk proces (artikel 6) en het recht op een effectief rechtsmiddel (artikel 13). Steeds vaker ontleent het EHRM ook procedurele waarborgen aan de verdragsrechten die op het eerste gezicht materieel van aard zijn. Het is van groot belang om op de hoogte te zijn van deze extra verplichtingen. In dit proefschrift worden de procedurele positieve verplichtingen volgend uit het recht op leven (artikel 2), het folterverbod (artikel 3), het recht op privé- en familieleven (artikel 8) en het eigendomsrecht (artikel 1 EP) in kaart gebracht. De nadruk ligt op de verplichtingen voor het (bijzonder) bestuursrecht. Bovendien wordt in deze studie gekeken in hoeverre de procedurele verplichtingen volgend uit deze materiële EVRM-rechten van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van de procedurele eisen van de artikelen 6 en 13 EVRM. Daarnaast wordt in deze studie bezien of uit de toetsingspraktijk van het EHRM zelf nadere (indirecte) procedurele verplichtingen zijn af te leiden die in nationale procedures in acht moeten worden genomen. Dit onderzoek levert handvatten op die de nationale autoriteiten (bestuur en rechter) beter in staat stellen om EVRM-conforme nationale procedures in te richten en zo EVRM-schendingen te voorkomen.
Promotor: Supervisor: Barkhuysen T., Schuurmans Y.E.
Faculty: Law
University: Leiden
Uri: urn:isbn:9789013144130
Handle: http://hdl.handle.net/1887/52962
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 1.607Mb View/Open
application/pdf Cover 184.9Kb View/Open
application/pdf Title Pages_Preface_Contents_Abbreviations 108.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 130.6Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 176.9Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 3 86.93Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 4 216.2Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 5 269.7Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 6 302.0Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 7 228.2Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 8 129.2Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 9 88.71Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 10 223.2Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 11 267.4Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 12 111.3Kb View/Open
application/pdf Part III: Chapter 13 165.0Kb View/Open
application/pdf Summary in English 117.9Kb View/Open
application/pdf Bibliography_Index_Curriculum Vitae 211.3Kb View/Open
application/pdf Propositions 74.51Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)