Implementatie van het Kyotoprotocol en het Akkoord van Parijs in Latijns-Amerika: Een kwalitatief verkennend onderzoek gericht op Brazilië haar aanpak en obstakels sinds 1990.

Leiden Repository

Implementatie van het Kyotoprotocol en het Akkoord van Parijs in Latijns-Amerika: Een kwalitatief verkennend onderzoek gericht op Brazilië haar aanpak en obstakels sinds 1990.

Type: Bachelor thesis
Title: Implementatie van het Kyotoprotocol en het Akkoord van Parijs in Latijns-Amerika: Een kwalitatief verkennend onderzoek gericht op Brazilië haar aanpak en obstakels sinds 1990.
Author: Laan, Nienke
Issue Date: 2017-10-31
Keywords: brazilië
duurzaamheid
kyotoprotocol
akkoord van parijs
verenigde naties
klimaatverdrag
Abstract: In deze scriptie staat de implementatie van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties, bestaande uit het Kyotoprotocol en het Akkoord van Parijs, centraal. Welke maatregelen treft een enorm land als Brazilië om het broeikaseffect tegen te gaan en te voldoen aan de gemaakte internationale klimaatafspraken? En zijn deze maatregelen ook daadwerkelijk effectief? Op de achtergrond zal ook een ander vraagstuk worden meegenomen, namelijk of de al gerealiseerde maatregelen de Braziliaanse sociaaleconomische ontwikkeling negatief beinvloeden of niet. Deze kwesties zullen door middel van kwalitatief verkennend onderzoek worden onderzocht, na een theoretisch en contextueel kader te hebben geschept in de eerste twee hoofdstukken.
Description: Leiden, 7 juni 2017
Supervisor: Solheim, H.A.S.
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Latin American Studies (Bachelor)
Specialisation: Latin American & Caribbean studies
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/52551
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Klimaatverdrag Brazilië 1.172Mb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)