Diversity and pluriformity of social news consumption among Dutch students

Leiden Repository

Diversity and pluriformity of social news consumption among Dutch students

Type: Master thesis
Title: Diversity and pluriformity of social news consumption among Dutch students
Author: Kevenaar, Justin William
Issue Date: 2017-08-31
Keywords: Journalism, Social Media, Students, News Consumption
Abstract: Sociale netwerken zijn nog steeds de snelst groeiende en meest populaire internet fenomenen onder jongeren. Het is daarom aannemelijk dat ook de meeste consumptie van nieuws wat betreft jongeren tegenwoordig plaatsvindt via sociale media. Volgens het meest recente onderzoek van Pew Internet Research zit 88% van de Amerikaanse jongeren op Facebook, 59% op Instagram en 36% op Twitter (Pew Research Center, 2016). Om aan te geven hoe hard deze ontwikkeling is gegaan de afgelopen jaren: toen Pew in 2005 begon met dit onderzoek was slechts 7% van de Amerikaanse jongeren actief op één van deze platformen. Het is inmiddels duidelijk dat het idee dat platformen als Twitter en Facebook enkel gebruikt worden voor sociale doeleinden, achterhaald is. Natuurlijk is het nog steeds een platform voor zelfontplooiing, maar steeds meer jongeren, en met name studenten, zien al geruime tijd in dat het ook een educatieve functie kan hebben (Robyler et al., 2010). Zodoende is er de afgelopen jaren als het ware een verandering ontstaan in de manier waarop men naar social media kijkt. Waar het begon als een platform voor sociale doeleinden, begint het zich steeds vaker te ontplooien als een medium met een educatieve functie waar men ook steeds meer nieuws kan consumeren. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe Nederlandse studenten social media gebruiken voor nieuwsvergaring, en in hoeverre er binnen verschillende groepen studenten verschillen zijn op te merken.
Supervisor: Opgenhaffen, Michaël
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Media Studies (Master)
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/52542
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf MA JNM Scriptie Justin.pdf 1.431Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)