Emotietheater Op zoek naar emotie in het theater tussen middeleeuwen en vroegmoderne tijd

Leiden Repository

Emotietheater Op zoek naar emotie in het theater tussen middeleeuwen en vroegmoderne tijd

Type: Master thesis
Title: Emotietheater Op zoek naar emotie in het theater tussen middeleeuwen en vroegmoderne tijd
Author: Vergeer, Timothy
Issue Date: 2017-08-31
Keywords: Antwerpen
Jan Smeken
Cornelis van Ghistele
Guilliam van Nieuwelandt
History of Emotions
Toneel
zestiende eeuw (16e eeuw)
zeventiende eeuw (17e eeuw)
Emotives
Emotional regime
Abstract: Theater is een kunstvorm die het meeste effect heeft in de uitvoering. In de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw was theater het genre bij uitstek dat ingezet werd door overheden en door opiniemakers om de gemoederen te beïnvloeden. In de Nederlanden waren het de rederijkers die deze rol op zich namen en de grootschalige stedelijke evenementen organiseerden. Rederijkerstoneel stond garant voor spektakel, maar maakte tegelijk ook een duidelijke ontwikkeling door van vertogen naar vertonen. Maar daar ligt ook meteen het grootste probleem: hoe kun je een uitvoering analyseren die vierhonderd, vijfhonderd of zelfs zeshonderd jaar geleden heeft plaatsgevonden? Hoe kun je het effect van deze grootscheepse ondernemingen herkennen en duiden? En is het dan vervolgens mogelijk om een ontwikkeling in toneelpraktijk in kaart te brengen? Het antwoord op al deze vragen lijkt zo gegeven: dat is onmogelijk. In deze masterscriptie staan juist deze vragen centraal. Het is het doel van deze scriptie om 1) op zoek te gaan naar aanknopingspunten voor de emotionaliteit, en dus het effect, van rederijkerstoneel en de daarbij behorende toneelpraktijk. 2) de veranderingen en constanten in de toneelpraktijk tussen middeleeuwen en vroegmoderne tijd te herkennen en te duiden wat betreft de uitbeelding van emoties 3) uiteindelijk de vraag te beantwoorden emotie in Nederlandstalig toneel werd vormgegeven in de overgang tussen middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
Supervisor: Anrooij, Wim van
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Neerlandistiek (Master)
Specialisation: Oudere letterkunde
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/52425
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf DEF - Vergeer - Emotietheater - masterscriptie Neerlandistiek.pdf 720.3Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)