Exegese of kruistochtretoriek? Een analyse van de persuasieve elementen in De Expugnatione Terrae Sanctae per Saladinum Libellus

Leiden Repository

Exegese of kruistochtretoriek? Een analyse van de persuasieve elementen in De Expugnatione Terrae Sanctae per Saladinum Libellus

Type: Bachelor thesis
Title: Exegese of kruistochtretoriek? Een analyse van de persuasieve elementen in De Expugnatione Terrae Sanctae per Saladinum Libellus
Author: Jansen, Henric
Issue Date: 2017-08-31
Keywords: historiografie
middeleeuwen
Latijn
Retorica
Literatuur
Kruistochten
Abstract: In deze scriptie onderzoek ik de persuasieve elementen in De Expugnatione Terrae Sanctae per Saladinum Libellus. Dit historiografische werk van een anonieme auteur uit de twaalfde eeuw over een belangrijke episode in de kruistochten, is vaak als exegetisch werk afgedaan en verder slechts als bronmateriaal gebruikt. Ik toon aan dat veel van deze ‘exegetische’ elementen juist een persuasieve rol vertegenwoordigen. De verteller schept met herkenbare middelen urgentie om zijn publiek een dreiging te laten voelen, gebruikt klassieke strategieën om medelijden te wekken en hij kiest met karakterschetsen van historische personages duidelijk partij. De nadruk leg ik hierbij op de rol van de Bijbel, die de auteur juist inzet ten behoeve van zijn kruistochtretoriek. Op deze manier toon ik aan dat de Libellus veel beter in de traditie van middeleeuwse historiografie past dan tot nu toe gedacht en dat deze tekst een grote rijkdom aan persuasieve dimensies en intertekstualiteit bevat.
Supervisor: Pieper, C. H.
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (Bachelor)
Specialisation: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/52418
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Scriptie 685.0Kb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)