Argumentum ad populum. Classificatie, beoordeling en presentatie van de populistische variant.

Leiden Repository

Argumentum ad populum. Classificatie, beoordeling en presentatie van de populistische variant.

Type: Master thesis
Title: Argumentum ad populum. Classificatie, beoordeling en presentatie van de populistische variant.
Author: Deijl, Emma van der
Issue Date: 2017-08-31
Keywords: argumentum ad populum
pragma-dialectiek
strategisch manoeuvreren
populisme
Geert Wilders
presentatie van argumentatie
Abstract: De populistische variant van het argumentum ad populum kan beschreven worden als het opvoeren van een groot aantal meningen in een bepaalde referentiegroep als autoriteit ter verdediging van een standpunt. Dit argument komt in de argumentatieve praktijk veelvuldig voor, vooral in het communicatieve domein van de politiek. Deze scriptie richt zich op de mogelijkheden en het gebruik van talige middelen in de presentatie van het argumentum ad populum. Hiertoe is zowel een theoretisch-analytisch als een corpusonderzoek naar de populistische variant van ad populum-argumentatie beschreven, dat uit drie onderdelen bestaat: (1) een theoretische afbakening van het argument, (2) een inventarisatie van talige presentatiemogelijkheden van het argument in de argumentatieve praktijk en een analyse van het strategisch potentieel van deze mogelijkheden, en (3) een corpusonderzoek naar de presentatie van het argumentum ad populum door Geert Wilders. Opvallende talige kenmerken waarmee een discussianten zijn ad populum-argumentatie strategisch kan presenteren zijn een perspectiverend werkwoord en de representaties van aantallen. In een corpusonderzoek is het gebruik van het argumentum ad populum door de populistische politicus Geert Wilders tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) van 2004 tot en met 2016 geanalyseerd en ter vergelijking een corpus van bijdragen van de eveneens populistische politicus Henk Krol aan de APB van 2012 tot en met 2016. Uit een kwantitatieve analyse naar verschillende presentationele kenmerken komt naar voren dat de keuzes die Wilders significant vaker maakt dan Krol passen binnen een strategie die overeenkomt met de doelen van zijn populistische politieke stijl, waarbij het verwijzen naar en identificeren met de kiezer voorop staat. Deze keuzes die hij maakt in de presentatie van zijn argumentatie appelleren namelijk aan contextafhankelijke normen en conventies van een democratische rechtsstaat die ervoor zorgen ervoor dat politici een verantwoordelijkheid hebben om de inwoners van het land te vertegenwoordigen.
Supervisor: Jansen, Henrike
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Neerlandistiek (Master)
Specialisation: Taalbeheersing van het Nederlands
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/52246
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf MA Neerlandistiek. Masterscriptie Argumentum ad populum. Emma van der Deijl.pdf 1.370Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)