Meertaligheid in Middelnederlandse handschriften: Een verkenning aan de hand van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta

Leiden Repository

Meertaligheid in Middelnederlandse handschriften: Een verkenning aan de hand van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta

Type: Bachelor thesis
Title: Meertaligheid in Middelnederlandse handschriften: Een verkenning aan de hand van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
Author: Slotboom, Hidde
Issue Date: 2017-08-31
Keywords: meertaligheid
BNM
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
Abstract: Meertaligheid in Middelnederlandse handschriften is nog nauwelijks onderzocht. Toch is ongeveer 8% van alle middeleeuwse Nederlandse handschriften (d.w.z. handschriften met Oud- of Middelnederlandse teksten) meertalig. In deze scriptie wordt, aan de hand van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (BNM), systematisch geïnventariseerd in welke handschriften meertaligheid voorkomt. Deze inventarisatie vindt, voor zover mogelijk, plaats vanuit het perspectief van de materiële filologie. Het gekozen perspectief, dat principieel het individuele handschrift centraal stelt, en de beperkingen van de BNM m.b.t. inventarisatie van meertalige handschriften, maken dat het overzicht van meertalige handschriften een enigszins voorlopig karakter draagt. Gezien de grootte van het corpus is ervoor gekozen enkel de handschriften met Middelnederlandse en Franse teksten gedetailleerder te bespreken.
Supervisor: Anrooij, W. van
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Nederlandse Taal & Cultuur (Bachelor)
Specialisation: Oudere letterkunde
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/52073
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf BA-scriptie (Hidde Slotboom).pdf 749.8Kb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)