Sluieren/ontsluieren. Hedendaagse fotografes uit het Midden-Oosten

Leiden Repository

Sluieren/ontsluieren. Hedendaagse fotografes uit het Midden-Oosten

Type: Bachelor thesis
Title: Sluieren/ontsluieren. Hedendaagse fotografes uit het Midden-Oosten
Author: Langeveld, Jackie
Issue Date: 2017-08-31
Keywords: Midden-Oosten
Stereotypes
Genderstudies
Ontsluieren
Fotografie
Abstract: Verschillende lagen bepalen de betekenis van een beeld. Beelden kunnen een sociaal effect creëren, dat tevens kan leiden tot een stereotype gedachtegoed. De fotografes van het eerste vrouwen fotocollectief Rawiya proberen door middel van hun beelden te breken met bepaalde stereotypen over het Midden-Oosten. In dit onderzoek zijn drie foto’s met elk een specifiek thema geanalyseerd om inzicht te krijgen hoe deze beelden kunnen breken met stereotype denkbeelden. Theorie over onder meer genderstudies hielp om de gelaagdheid van de betekenis te begrijpen en om nieuwe inzichten te ontsluieren. De bevindingen zijn dat het fotocollectief breekt met stereotype gedachtes over het Midden-Oosten, niet enkel voor de mensen uit de regio’s zelf, maar ook voor de westerse blik. Door de theorievorming worden niet alleen stereotypes die de fotografes voor ogen hebben, doorbroken, maar ook een diepere laag van betekenis die de representaties op de foto vertonen.
Supervisor: Zijlmans, Kitty
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Kunstgeschiedenis (Bachelor)
Specialisation: BA Art History
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/51719
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Main article 6.030Mb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)