Aggressive behavior in early childhood : The role of prenatal risk and self-regulation

Leiden Repository

Aggressive behavior in early childhood : The role of prenatal risk and self-regulation

Type: Doctoral Thesis
Title: Aggressive behavior in early childhood : The role of prenatal risk and self-regulation
Author: Suurland, J.
Issue Date: 2017-07-04
Keywords: Aggressive behavior
Infancy
Risk
Autonomic nervous system
Stress reactivity
Temperament
Abstract: Kinderen die op jonge leeftijd een hoge mate van agressief gedrag laten zien hebben een verhoogd risico op problemen later in de ontwikkeling. Blootstelling aan risicofactoren tijdens de prenatale periode is in verband gebracht met de ontwikkeling van agressief gedrag. Echter, de mate waarin deze risicofactoren de ontwikkeling van het kind beïnvloeden hangt deels af van de eigenschappen van het individuele kind, waaronder het vermogen tot zelfregulatie. In dit proefschrift is onderzocht hoe zelfregulatie, gemeten op fysiologisch, emotioneel en cognitief niveau, en prenatale risicofactoren de kwetsbaarheid voor agressief gedrag in de vroege kinderleeftijd vergroten en in hoeverre prenatale risicofactoren samenhangen met vroege zelfregulatie. Geconcludeerd kan worden dat 1) kinderen in de voorschoolse leeftijd met een verhoogde mate van agressief gedrag gekenmerkt worden door een specifieke combinatie van tekorten in zelfregulatie op emotioneel en cognitief niveau, 2) de impact van prenatale risicofactoren op de ontwikkeling van fysieke agressie in de peuterleeftijd afhankelijk is van fysiologische zelfregulatie in de babytijd, en 3) blootstelling aan prenatale risicofactoren voorspellend is voor fysiologische zelfregulatie in de babytijd. Deze bevindingen suggereren dat (preventieve) interventieprogramma’s ter voorkoming van agressief gedrag zich moeten richten op zowel beïnvloeden van prenatale omstandigheden als zelfregulatie in de vroege kindertijd.
Promotor: Supervisor: H. Swaab, S. H. M. van Goozen
Faculty: Social Sciences
University: Leiden
Handle: http://hdl.handle.net/1887/51343
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 12.80Mb View/Open
application/pdf Cover 7.117Mb View/Open
application/pdf Title page_Contents 992.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 2.917Mb View/Open
application/pdf Chapter 2 3.011Mb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 3 3.122Mb View/Open
application/pdf Chapter 4.1 3.036Mb View/Open
application/pdf Chapter 4.2 3.198Mb View/Open
application/pdf Chapter 5 3.267Mb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 6_Summary and general discussion 2.941Mb View/Open
application/pdf References 3.126Mb View/Open
application/pdf Summary_in Dutch 2.330Mb View/Open
application/pdf Acknowledgements 247.7Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae 276.0Kb View/Open
application/pdf List of Publications 1.715Mb View/Open
application/pdf Propositions 185.5Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)