Wijtze Nutters: Sociaaldemocraat en communist binnen het arbeidersesperantisme

Leiden Repository

Wijtze Nutters: Sociaaldemocraat en communist binnen het arbeidersesperantisme

Type: Bachelor thesis
Title: Wijtze Nutters: Sociaaldemocraat en communist binnen het arbeidersesperantisme
Author: Kock, Laurens Eduard de
Issue Date: 2017-08-31
Keywords: esperanto
workers' esperantism
socialism
communism
anarchism
arbeidersesperantisme
socialisme
CPN
arbeidersbeweging
Abstract: Aan de hand van het leven van de sociaaldemocraat en later communist Wijtze Nutters is onderzocht welke positie de wereldhulptaal Esperanto innam in de arbeidersbeweging. Nutters stierf in 1926 en zijn bedragen zijn voornamelijk in de jaren tien, nog voordat de internationale organisatie Sennacieca Asocio Tutmonda de hoofdrol in de historiografie omtrent het arbeidersesperantisme gaat spelen en voordat de Nederlandse Federacio de Laboristaj Esperantistoj haar hoogtijdagen kent. Alhoewel organisatiegeschiedenis de norm is in de Esperanto-historiografie heeft dit onderzoek juist geprobeerd te ontdekken wat er buiten deze organisaties plaatsvond.
Description: Drie onderwerpen staan centraal: (1) esperantisme in de anarchistische beweging in het eerste decennium van de twintigste eeuw, (2) het internationale tijdschrift Internacia Socia Revuo, en (3) de rol van Esperanto binnen de Communistische Partij Holland.
Supervisor: Bos, Dennis
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Geschiedenis (Bachelor)
Specialisation: Sociale geschiedenis
ECTS Credits: 15
Handle: http://hdl.handle.net/1887/50565
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Thesis 13.57Mb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)