Herijking van Uniestrafrecht: Over grondslagen voor strafrechtelijke regelgeving in de Europese Unie

Leiden Repository

Herijking van Uniestrafrecht: Over grondslagen voor strafrechtelijke regelgeving in de Europese Unie

Type: Inaugural lecture
Title: Herijking van Uniestrafrecht: Over grondslagen voor strafrechtelijke regelgeving in de Europese Unie
Author: Ouwerkerk, J.W.
Publisher: Boom juridisch
Issue Date: 2017
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
University: Universiteit Leiden
Uri: urn:isbn:978-94-6290-379-1
Handle: http://hdl.handle.net/1887/49439
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Ouwerkerk_Oratie_Herijking van Uniestrafrecht 1.019Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)