Ouderenmishandeling in Nederland : inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling

Leiden Repository

Ouderenmishandeling in Nederland : inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling

Type: Paper
Title: Ouderenmishandeling in Nederland : inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling
Author: Musyuk, Yuliya ... et al.
Publisher: Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag
Issue Date: 2015
Abstract: Het is zo’n twintig jaar geleden dat in Nederland onderzoek plaatsvond naar het aantal slachtoffers van ouderenmishandeling. Er is sinds die tijd veel veranderd: er zijn meer ouderen, de zorg is sterk veranderd en de aandacht voor ouderenmishandeling is toegenomen.Er zijn allerlei initiatieven genomen om ouderenmishandeling te bestrijden en eerder te signaleren, zie bijvoorbeeld het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Wat echter ontbreekt, is een actueel beeld van het aantal slachtoffers van ouderenmishandeling. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) wil graag de aard, omvang en oorzaken van ouderenmishandeling laten onderzoeken. Hij heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) gevraagd eerst de bestaande kennis bijeen te brengen alvorens nieuw onderzoek te starten. Het scp heeft daarom diverse partijen benaderd die actuele gegevens hebben over ouderenmishandeling en hen gevraagd om deze gegevens samen te brengen in deze bundel. De Leyden Academy on Vitality and Ageing, Movisie, het Verwey-Jonker Instituut, Bureau Beke, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (igz) en de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (ggd’en) hebben een bijdrage geleverd. Het is inspirerend om te zien dat zoveel verschillende organisaties, met elk hun eigen perspectief, zoveel inzet tonen en samenwerken om het zicht op een moeilijk bespreekbaaren te onderzoeken fenomeen te verbeteren.
Editor(s): Inger Plaisier; Mirjam de Klerk
Series/Report no.: scp-publicatie 2015-14
ISBN: 9789037707489
Handle: http://hdl.handle.net/1887/46548
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Ouderenmishandeling in Nederland_WEB (2).pdf 1.431Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)