Naar een betere mondelinge taalvaardigheid, het belang van feedback!

Leiden Repository

Naar een betere mondelinge taalvaardigheid, het belang van feedback!

Type: Article in monograph or in proceedings
Title: Naar een betere mondelinge taalvaardigheid, het belang van feedback!
Author: Wurth, J.G.R.Jong, J.C. deHulshof, H.Tigelaar, E.H.Admiraal, W.F.
Publisher: Taalunie
Issue Date: 2016
Abstract: Naar een betere mondelinge taalvaardigheid Het belang van feedback Spreken kun je leren- maar hoe ontwikkelen leerlingen die vaardigheid nu precies tijdens de lessen Nederlands? Deze HSN-bijdrage richt zich op lopend promotieonderzoek naar de relatie tussen feedback en de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid in de bovenbouw van havo en vwo. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de meest gebruikte lesmethodes die docenten gebruiken op het gebied van spreekvaardigheid en de inzet van feedback en reflectie. Ook wordt ingegaan op hoe feedback en reflectie worden ingezet bij het leren schrijven. Wat wordt wel en niet behandeld, wat zijn volgens de methodemakers belangrijke adviezen? Zijn er parallellen te vinden in aanpak of juist verschillen? Vervolgens wordt bediscussieerd hoe deze bevindingen passen bij de lespraktijk.
Handle: http://hdl.handle.net/1887/45593
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf HSNFeedbackvooreenbeteremondelingetaalvaardigheidversiedef.pdf 122.5Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)