Fiscale fraudebestrijding: grenzen aan sturing : een explorerende studie naar de fiscaal-strafrechtelijke keten en bestuurlijke dilemma’s

Leiden Repository

Fiscale fraudebestrijding: grenzen aan sturing : een explorerende studie naar de fiscaal-strafrechtelijke keten en bestuurlijke dilemma’s

Type: Doctoral Thesis
Title: Fiscale fraudebestrijding: grenzen aan sturing : een explorerende studie naar de fiscaal-strafrechtelijke keten en bestuurlijke dilemma’s
Author: Westra, Reinder Luuk Nico
Publisher: E.M. Meijers Institute of Legal Studies, Faculty of Law, Leiden University
Issue Date: 2006-06-19
Keywords: Fraude
Fraudebestrijding
Belastingdienst
Openbaar ministerie
Rechtshandhaving
Sturing
Organisatie
Keten
Bestuurskunde
Penta-rationaliteitenmodel
Abstract: Het proefschrift is een verslag van het eerste multidisciplinaire onderzoek naar fiscale fraudebestrijding. Het biedt een kijk achter de schermen van het openbaar bestuur: hoe heeft fiscale fraudebestrijding de laatste 25 jaar vormgekregen, wie zijn betrokken en bestaat er een kloof tussen sturingsbehoefte en sturend vermogen? Dit proefschrift belicht de fiscale fraudebestrijding vanuit vijf invalshoeken: de politieke, de juridische, de economische, de wetenschappelijke en de sociaal-psychologische rationaliteit. Het laat zien hoe en waar deze rationaliteiten met elkaar kunnen botsen. Het analyseert ook hoe de fiscale fraudebestrijding zich sinds de jaren ’70 heeft ontwikkeld. Hierin weerspiegelt zich de veranderende kijk op het functioneren van het openbaar bestuur. In deze multidisciplinaire studie wordt de volledige fiscaal-strafrechtelijke keten doorgelicht. De samenwerking tussen de Belastingdienst, de FIOD, het Openbaar Ministerie en de Zittende Magistratuur wordt geanalyseerd, met verrassende resultaten. Tegen het decor van opsporingsambtenaren, rechercheurs, officieren van justitie en rechters krijgt de lezer een ‘kijk achter de schermen’. De praktijk wordt mede gereconstrueerd aan de hand van de vraag: zijn er grenzen aan sturing? De bevindingen zijn relevant voor de de aanpak van fraude in het algemeen. Ook zijn ze interessant voor de discussie over het functioneren van en de aansturing van de politie en het Openbaar Ministerie. Het onderzoek is geplaatst in de bredere context van ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur.
Description: Promotor: M. Pheijffer
With summary in English
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Westra, R.L.N., 2006, Doctoral thesis, Leiden University
Handle: http://hdl.handle.net/1887/4459
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 3.454Mb View/Open
application/pdf Propositions 49.51Kb View/Open
application/pdf Cover 181.3Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)