Sturen op verbinden : de business case van diversiteit van publieke organisaties

Leiden Repository

Sturen op verbinden : de business case van diversiteit van publieke organisaties

Type: Doctoral Thesis
Title: Sturen op verbinden : de business case van diversiteit van publieke organisaties
Author: Çelik, S.
Issue Date: 2016-11-10
Keywords: Public organization
Diversity policy
Diversity perspectives
Diversity management
Business case
Inclusive organizational culture
Abstract: Al tientallen jaren streeft de Nederlandse overheid naar diversiteit binnen haar organisatie. Of het nu gaat om de politie of het onderwijs, de waterschappen of de departementen, nagenoeg alle onderdelen van de publieke sector willen de verschillen benutten om de effectiviteit van de overheid te vergroten. De business case van diversiteit zit dus geworteld in het denken binnen de publieke sector. Vreemd genoeg wordt dit bewustzijn slechts in beperkte mate omgezet in interventies die bijdragen aan een overheid die adequaat maatschappelijke problemen kan oplossen. De uitdaging voor publieke organisaties ligt vooral in het duurzaam verbinden van de overheid met de samenleving. Sturen op verbinden kan het vertrouwen van burgers in de overheid vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door zo goed mogelijk in het personeelsbestand een weerspiegeling te creëren van de samenleving. Maar zeker ook door de wisselwerking tussen de overheid en burgers, én binnen de overheid te stimuleren. Bovendien vergroten de juiste business case interventies de binding van medewerkers met de publieke organisaties. Transformationeel leiderschap en een inclusieve organisatiecultuur spelen daarbij een cruciale rol. Dit proefschrift toont aan dat sturen op verbinden de nieuwe route is voor de publieke sector.
Promotor: Supervisor: S.M. Groeneveld
Faculty: Governance and Global Affairs
University: Leiden
Uri: urn:isbn:9789461699527
Handle: http://hdl.handle.net/1887/44122
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Cover 10.32Mb View/Open
application/pdf Link to the e-pub file 86.41Kb View/Open
application/pdf Full text 15.92Mb View/Open
application/pdf Title page_Preface_Contents 653.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 Introduction 4.075Mb View/Open
application/pdf Chapter 2 4.181Mb View/Open
application/pdf Chapter 3 4.518Mb View/Open
application/pdf Chapter 4 4.178Mb View/Open
application/pdf Chapter 5 4.215Mb View/Open
application/pdf Chapter 6 4.091Mb View/Open
application/pdf Chapter 7 4.141Mb View/Open
application/pdf Chapter 8 Epilogue 4.081Mb View/Open
application/pdf Summary 4.062Mb View/Open
application/pdf References 4.053Mb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae 4.463Mb View/Open
application/pdf Propositions 137.7Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)