Exoneraties in (ICT-)contracten tussen professionele partijen

Leiden Repository

Exoneraties in (ICT-)contracten tussen professionele partijen

Type: Doctoral Thesis
Title: Exoneraties in (ICT-)contracten tussen professionele partijen
Author: Graaf, Tycho Jeroen de
Publisher: Uitgeverij Kluwer, Deventer, Netherlands. Copies of the commercial edition can be ordered through the Ordering Information listed below
Issue Date: 2006-06-14
Keywords: Damage
Exclusion
Exemption
Exoneration
ICT
Liability
Limitation
Abstract: Als een ICT-leverancier geen exoneratie in een overeenkomst met zijn klant opneemt, is hij in principe onbeperkt aansprakelijk als hij schade toebrengt bij de uitvoering van een ICT-project. Een exoneratie is een clausule in een contract waarmee een leverancier zijn aansprakelijkheid uitsluit of beperkt. Rechters moeten terughoudend zijn met het opzij schuiven van exoneraties die zijn overeengekomen tussen professionele ICT-partijen. Ook als een ICT-leverancier een exoneratie overeenkomt, kunnen er omstandigheden zijn waardoor een rechter die exoneratie terzijde schuift. Deze omstandigheden worden geanalyseerd in dit proefschrift. Eén van de omstandigheden waaronder een leverancier geen beroep mag doen op zijn exoneratie is als hij opzettelijk of met bewuste roekeloosheid schade toebrengt aan zijn klant. Als hiervan geen sprake is, zijn er nog een aantal andere omstandigheden op grond waarvan exoneraties doorbroken kunnen worden. In het proefschrift wordt betoogd dat als geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, rechters terughoudend moeten zijn met het opzij schuiven van exoneraties die zijn overeengekomen tussen professionele partijen. Professionele partijen moeten vrij zijn om in hun contracten onderling risico's te verdelen. Exonereren is eigenlijk niets anders dan het verdelen van aansprakelijkheidsrisico's.
Description: Promotor: H. Franken
With summary in English
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Graaf, T.J. de, 2006, Doctoral thesis, Leiden University
Series/Report no.: Meijers-reeks
109
ISBN: 9013036600
Sponsor: NautaDutilh N.V.
Handle: http://hdl.handle.net/1887/4411
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Curriculum vitae 18.50Kb View/Open
application/pdf Index 40.99Kb View/Open
application/pdf Cases 43.93Kb View/Open
application/pdf Bibliography 48.92Kb View/Open
application/pdf Annexes 93.71Kb View/Open
application/pdf Summary in English 54.87Kb View/Open
application/pdf Conclusion 62.53Kb View/Open
application/pdf Chapter 9 44.38Kb View/Open
application/pdf Chapter 8 506.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 7 506.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 506.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 503.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 504.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 505.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 506.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 Introduction 32.56Kb View/Open
application/pdf Abbreviations 26.83Kb View/Open
application/pdf Contents 28.23Kb View/Open
application/pdf Preface 28.00Kb View/Open
application/pdf Title page 27.24Kb View/Open
application/pdf Propositions 17.85Kb View/Open
text/html Ordering information 4.882Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)